Tento významný umělec se narodil 27. března 1849 v Dobrušce. Pracoval se Sboru pro postavení Národního divadla, jehož byl v letech 1883-1900 ředitelem. Podílel se na organizaci Národopisné výstavy českoslovanské r. 1895 a Národopisného muzea. Redigoval Ottův Malý slovník a časopis Osvětu.

Zabýval se také psaním dramat, povídek a odborných prací z historie našeho divadla. Tento významný umělec zemřel 8. září 1915 v Praze.