Archeologové a jejich spolupracovníci díky plánovanému obchvatu narazili u Doudleb nad Orlicí na výjimečně bohatá sídliště, a to hned několika kultur z různých časových období. Na zdejší region byla lokalita podle nich mimořádně intenzivně zasídlena a objevy z poslední doby svědčí o její výjimečnosti. Byla zde nalezeny pozůstatky úplně první zemědělské osady, ale i opevněný dvorec ze starší doby železné.

"Objevili jsme tu domy úplně prvních zemědělců v regionu, což je úžasné, protože jsme znali nálezy asi ze dvou jam. A nyní máme regulérně doloženou zástavbu kultury s lineární keramikou z období asi 6 tisíc let před Kristem, a domy tam jsou nejméně dva," upozorňuje Martina Beková, archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, která na výzkumech spolupracuje s Katedrou archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Nadšená je i z úplně posledního nálezu, který se rovněž řadí k těm mimořádným: "Jde o hrazený halštatský dvorec, dvorec opevněný dřevěnou palisádou a sypaným valem. Za tím jsou konstrukce obytných budov s mohutnými sloupovými jámami. To znamená, že šlo o stavbu poměrně honosnou a hlavně opevněnou - z doby 800 let před naším letopočtem. Je to teprve druhý takto datovaný dvorec, který máme v rámci celých východních Čech."

Pozůstatky z halštatského období osídlení, se táhly po celé trase obchvatu, ale dvorec byl zřejmě sídlem nobility, privilegované vrstvy obyvatel. Šlo o jakési centrum, které zastřešovalo okolní statky. "Dvorec mohl být domovem náčelníka s ozbrojenou družinou. Vždy, když jde o hrazený objekt, vstupuje do toho hledisko ne úplně jednoduché dobyvatelnosti místa," dodává Martina Beková.

Právě kvůli výjimečně bohatému nalezišti se zdejší archeologický záchranný výzkum o něco prodloužil. Obchvat Doudleb nad Orlicí v délce 2 780 metrů je situován v celém svém úseku severně od stávající zástavby. Trasa vede jejím severním okrajem a prochází volným koridorem pod bývalým školním statkem, který tak bude od obce oddělen. S napojením se počítá na již realizovanou přeložku silnice I/11 kolem Vamberka. Uvedení do provozu je naplánované na rok 2023.