S příchodem jara do měst je spojen i každoroční úklid ulic. Na něm v současnosti po celém Rychnovsku pracují desítky lidí i úklidová technika. 

Pracovníci pověření rychnovskou radnicí se pomalu přesouvají od centra města do okrajových částí. Mnohde jsou totiž ještě znatelné pozůstatky zimních posypů.

„Část uklizeného materiálu je ještě možné použít. Po vytřídění ho lze třeba nasypat jako podklad do výkopů. Zbytek přijde na skládku,“ uvedl Jiří Skokan, jednatel Technických služeb Rychnova nad Kněžnou.

Náklady na jarní úklid města se vyšplhají na zhruba 150 tisíc korun. „Vedle technických služeb odvedou velký kus práce i zaměstnanci obecně prospěšné společnosti Helpion, za jejichž pomoc město nic neplatí,“ doplnil Miloslav Trejtnar z rychnovského odboru správy nemovitostí.

Takových lidí nyní pracuje nastálo v rychnovských ulicích osm. „Tito lidé jsou našimi zaměstnanci a pobírají normální plat. V předchozí době si ale absolvovali veřejnou službu od úřadu práce. Náklady projektu jsou hrazeny z dotací,“ vysvětlil Milan Pajonk, terénní vedoucí ze společnosti Helpion.

Vedle svých stálých zaměstnanců má Helpion na starosti rovněž pracovníky, kteří docházejí na veřejnou službu nebo vykonávají veřejně prospěšné práce. Těch se v současnosti pohybuje v ulicích okolo patnácti a jimi shromážděný odpad následně odvážejí technické služby.

Ty se po skončení velkého jarního úklidu ulic zaměří na okolní domy. K nim budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Služba je hrazena z poplatku za svoz komunálního odpadu.

V Kostelci je již uklizeno okolo 70 procent komunikací ve správě města. To však podle zainteresovaných nelze přeceňovat. „Když projíždím po městě, tak vidím, že některé dříve uklizené ulice by se mohly zametat znovu,“ řekl Jaroslav Kovaříček, ředitel Technických služeb města Kostelec nad Orlicí. 

Podle něj je již uklizena i většina komunikací ve správě jiných subjektů. Brzy tak dojde na jarní údržbu městské zeleně, prořezávání stromů nebo novou výsadbu. Výdaje za jarní úklid nebyly dosud sečteny, ale veškeré práce zde zajišťují technické služby svými prostředky.

O nekonečnosti boje za čisté město vědí své i v Dobrušce. „Průběžně uklízíme prakticky pořád, ale největší stopy zimy se již podařilo dostat z ulic,“ řekla Mirka Kašparová z Technických služeb města Dobrušky.

To, že zde jarní úklid od prací v ostatních ročních obdobích nijak nerozlišují, potvrzuje i starosta města. „Evidujeme prostředky vydané třeba za pohonné hmoty nebo platy zaměstnanců, ale samotný úklid po zimě od čištění ulic v jiných termínech neoddělujeme,“ řekl Petr Tojnar, starosta Dobrušky.

Také v tomto městě pomáhají s úklidem lidé, kteří docházejí na práce v rámci veřejné služby. Podle slov starosty se jich v současnosti stará o čistotu Dobrušky 16.

Jarní úklid v číslech

Vyčištění Rychnova nad Kněžnou po zimě přijde městskou kasu zhruba na 150 000 korun.

S úklidem rychnovských ulic pomáhá 8 stálých zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Helpion. Dalších zhruba 15 lidí dochází v rámci veřejné služby nebo na veřejně prospěšné práce.

Dobruška využívá 16 pracovníků dodaných Úřadem práce.