I letos je výtěžek ze sbírky tradičně určen pro podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky, zhruba desetina připadne na rozvojové projekty v zahraničí, většina vykoledovaných prostředků však zůstane v regionu, kde se peníze vybraly.

Finance tak poputují například na vybavení chráněného pracoviště Sdružení Neratov, obnovu vybavení ve Stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou či na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a podobně.

Město děkuje koledníkům a vedoucím skupinek za pomoc při organizaci sbírky a štědrým lidem za příspěvky.