Zahrádkářský dům

Sál vstupního objektu: kolekce rostlých jiřin a jiřinek; pěstitelské ukázky častolovických zahrádkářů; odrůdy zelí a dalších pochutin; expozice druhů brambor; ukázka chovu okrasného ptactva; květinová oranžerie v kombinací s tekoucí vodou. Pořadatelská místnost: kancelář hlavního pořadatele; sídlo stálé požární hlídky, všeobecné zdravotní zabezpečení;rozhlasové studio. Sál v 1. patře: slavnostní zahájení; přednášky, besedy a ukázky.

Objekt sokolovny

Prostřední sál v přízemí sokolovny: ovoce drobných zahrádkářů a pěstitelů; kolekce květin podzimu jiřin; pergola v květinové oranžerii zahradních květin; kolekce perspektivních odrůd ovoce s broušeným sklem; ukázka pěstování zeleniny na našich zahrádkách; ukázka gastronomie se zahrádkářskými produkty. Prostor ve vestibulu: ukázky pěstování akvarijních rybiček; kolekce řezaných květin jiřin a jiřinek; velká kolekce ovoce velkopěstitelů v sadové úpravě. Schodiště a odpočívadlo: květinová výzdoba rostlých květin a okrasných stromků; výstava řezaných květin podzimu jiřin. Hlavní sál: stálá odborná zahrádkářská poradenská služba; naučný koutek s návody a doporučením pro pěstitele; jablka vypěstované ve výzkumném ústavu VŠÚO Holovousy; hrušky z východních Čech; soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce a zelenin; kolekce rostlých květin jiřin v kombinaci s vodou; ukázka osmi druhů česneku s návody na pěstování; kolekce zeleniny, ořechů a hroznového vína; kolekce výrobků z pekárny Lično; naaranžovaná keramika s květinami a okrasnou travinou; ukázka pěstování bonsají a sukulentů s vodou; rezistentní odrůdy jablek z ÚEB Střížovice; kolekce zahrádkářského nářadí a potřeb; velká kolekce afrických fialek; kolekce hroznového vína a ořechů; naaranžovaná kolekce druhů chryzantém; bylinky a léčivé rostliny z botanické zahrady UK Hradec Králové; ukázka výzdoby květinového bálu; veliká kolekce starých odrůd jablek z východních Čech; naaranžovaná kolekce okrasných dřevin.

Venkovní objekty

Velký stan č. 1: kolekce včelařů včetně produktů z včelařského materiálu.

Velký stan č. 2: ukázka činnosti chovatelů drobného zvířectva. Hangár č. 1: kolekce kaktusů a sukulentů; ukázka ovoce od velkopěstitelů z okresu Rychnov nad Kněž.; kolekce firem Rojek, Isover, Cerea Pardubice a Agrico. Hangár č. 2: expozice zahrádkářských výpěstků ze základních org. ČZS východních Čech.

Hangár č. 3: expozice ÚZ ČSZ východních Čech; propagace firem, institucí, podnikatelů a médií; výstava drobných podnikatelů s prodejní částí. Volná plocha: kamenické výrobky, výrobky ze dřeva a skleníky; prodej cibulovin, zahrádkářských pomůcek, nářadí a přípravků; chemické a biologické prostředky, bylinných nápojů; prodej koření, bylinek, zdravotních přípravků a pomůcek; prodej zahrádkářského ošacení, zahrad. nůžek a nožů, kožené výrobky, výrobky z proutí a dalších přírodních materiálů; prodej ovoce, zeleniny a květin, prodej ovocných stromků a keřů; bohaté občerstvení, kulturní vystoupení hudebních orchestrů

Z historie zahrádkářských výstav

1966

První zahrádkářská výstava v Častolovicích se uskutečnila v pohostinství Beseda. Na vystavované ovoce a zeleninu od místních zahrádkářů se přišlo podívat 124 návštěvníků.

1967

Druhá výstava se konala v pohostinství Beseda. Návštěvnost rapidně stoupla na 206 lidí. Ovoce a zeleninu doplnily ruční práce zahrádkářů.

1968

Výstava ovoce, zeleniny a drobných prací v budově Místního národního výboru. Výstava byla úspěšná, navštívilo ji 238 lidí.

1974

Výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se konala v zimní zahradě na zámku v Častolovicích. Hlavní aranžerie z květin za účasti 1500 lidí.

1975

Výstava pod názvem „Květiny Ovoce Porcelán" se konala se v malém sálu sokolovny v Častolovicích za účasti 458 návštěvníků.

1976

Výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" v prostorách zámku. Vystavovalo se ovoce, zelenina a okrasné doplňky včetně obrazů. Návštěvnost opět překročila tisícovku (1 200 příchozích).

1980 - 1992

Menší výstavy v základní škole v Častolovicích, jednalo se o výstavky ovoce pro školní mládež s jednotlivými odrůdami jablek a hrušek.

1993  - 1994

Výstavy ovoce a zeleniny, které se uskutečňovaly v hasičské zbrojnici. Vystavovalo se ovoce a zelenina od místních zahrádkářů. Účast 268 lidí.

1995

Okresní výstava ovoce a zeleniny, která se konala v sále „U Lva". Vystaveno bylo: ovoce, zelenina, obrazy a další aranžérské věci. Znovu uveden název „Radost Krása Užitek. Návštěvnost: 1 200 příchozích.

1996

Okresní výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se uskutečnila v sále „U Lva". Zúčastnilo se 105 vystavovatelů. ZO ČZS oceněna Čestným uznáním 1. stupně, které na výstavě předal předseda ČZS Ing. Čada. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti zástupců Územních rad ČZS z východních Čech. Účast 2 000 návštěvníků.

1997

Okresní výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se poprvé uskutečnila v sále sokolovny a na venkovní ploše se postavil hangár. Výstavní plocha 650 m2, v rámci výstavy byl poprvé zahájen prodej pro potřeby zahrádkářů, vystavovalo se i na venkovní ploše. Poprvé s doprovodným kulturním programem. Návštěvnost přes dva tisíce lidí.

1998 - 1999

Výstavy pod názvem „Radost Krása Užitek" v okresním rozměru měly ve vystavovaných produktech i v aranžérii vzestupnou tendenci. Také doprovodný program se zkvalitňoval. Účast 2 500 návštěvníků.

1999 - 2007

Na návrh republikové rady dostala výstava název „Zahrada východních Čech", protože se na ní reprezentovali zahrádkáři nejprve z pěti a později ze sedmi okresů a velkopěstitelé instituce z celých východních Čech. Výstava se rozšířila o přehlídky květin, zahrádkářských potřeb, nářadí a pomůcek. Podstatně se zkvalitnil doprovodný program, ozvučení a zabezpečení. Účast poprvé přesáhla hranici deseti tisíc návštěvníků.

2008

Výstavní plocha se rozšířila na 2 000 m2. Podstatně se zkvalitnila aranžérie. Návštěvnost přesáhla 12 000 lidí. Byl zabezpečen v celém průběhu zábavný a odborný program. Začal se vydávat „Výstavní zpravodaj". Poprvé vystavovaly další organizace kaktusáři, myslivci, včelaři. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo na vysoké společenské úrovni.

2009

Navzdory nepříznivému počasí dosáhla výstava rekordní účasti přes 15 tisíc lidí. Výstavní plocha se rozšířila na více než 2 500 m2. Poprvé vystavovala specializovaná organizace Africké fialky. Soutěž o nejlepší misku ovoce dosáhla vyšší úrovně, byla materiálně ohodnocena a ceny předal člen vlády České republiky. Na výstavě poprvé vystavovaly čtyři výzkumné ovocnářské ústavy, čímž byla zajištěna vysoká kvalita ovoce.

2010

Výstava byla z hlediska obsahu a aranžérského zaměření jednou z nejlepších. Poprvé vystavoval Výzkumný ústav bramborářský z Havlíčkova Brodu Keřkova. Rozšířila se spoluúčast o další zájmové organizace chovatele, akvaristy, houbaře a okrasné ptactvo. Vystavované produkty pokryly celý střed sokolské zahrady. Kvůli rozšířené ploše výstavy a předpokládané větší účasti byla posílena pořadatelská služba na každý den na 64 lidí, včetně zdravotního zabezpečení.

2011

Přibyly další novinky. Poprvé byla provedena ochutnávka dvanácti odrůd brambor a některých rezistentních odrůd ovoce. Rozšířila se výstavní plocha o expozice květin: lilií, orchidejí, gladiol a tropických rostlin. Výstava se konala v rámci oslav 50. výročí založení zahrádkářské organizace. Prezentovala se dvoudílná kronika organizace. Kvalitou a aranžérsky patřila mezi nejpodařenější a nejkvalitnější výstavy v historii.

2012

Na výstavních plochách se poprvé předvedly samostatné kolekce moštáren a nápojů. Byla vystavena expozice „šikovných rukou" a opakovaně kolekce starých dobrých odrůd jablek. Rozšířila se soutěž o nejlepší ošatku ovoce a zeleniny. V prodejní části se představili čeští pěstitelé a jejich výrobky. Rozrostlo se technické a logistické zabezpečení výstavy. Veškerá parkoviště byla zdarma a silnice v Častolovicích byly dočasně převedeny na jednosměrný provoz.

2013

Loňská 15. výstava se rozšířila výstavní plochou i počtem prodejních stánků. Zajímavá expozice byla v naučném koutku, v němž se předvedly nové druhy ovoce s popisem pěstování a použití. Pro návštěvníky pořadatelé připravili nové zvýhodněné rodinné vstupné. Aranžérie celé výstavy byla provedena v novém stylu s bohatou květinovou výzdobou.

2014

Výstavu obohatili myslivci, včelaři, kaktusáři, chovatelé drobného zvířectva a ptactva, sběratelé hub, chovatelé akvarijních rybiček a pěstitelé bonsaí. Doprovodný program byl jak v zábavné formě, tak i v odborné oblasti. Byl zakoupen další veliký stan pro rozšíření venkovní výstavní plochy. Po vzájemné domluvě byl otevřen jak zámek, tak i Hudečkova galerie. Bohatá květinová aranžerie a kvalitní ovoce bylo řádně zabezpečeno.

2015

Poprvé v historii výstavní činnosti bude výstava prodloužena na 4 dny. Pro návštěvníky je připraveno nové aranžmá s vodními doplňky. Krásná aranžerie bude i na venkovních plochách. Je připraven bohatý doprovodný program po celou dobu výstavy. Byly vydány nové pravidla pro soutěž o nejlépe naaranžovanou misku s ovocem a zeleninou. Rozšířil se prodej zahrádkářských potřeb, stromků, pomůcek a nářadí. Parkovací plochy nejsou zpoplatněny.

PROGRAM

PÁTEK 2.ŘÍJNA

09.00 Zahájení druhého dne výstavy

10.00 Vystoupení hudební skupiny

10.00 Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady ČZS,

krajských a státních zástupců, delegací ÚR ČZS z vých. Čech a pozvaných hostů

12.00 Zasedání KKR ČZS východních Čech

13.30 Vystoupení dechového orchestru BaŠaPa

14.00 Beseda „Jak pěstovat zdravé ovoce" J. Matejsek

17.00 Konec 3. dne výstavy

SOBOTA 3. ŘÍJNA

09.00 Zahájení třetího dne výstavy Zahrada východních Čech

10.00 Vystoupení hudební skupiny

13.30 Vystoupení „Lázeňského orchestru" z Vamberka

15.00 Ukázka aranžování z rostlých květin Z. Kvasničková

17.00 Konec 3. dne výstavy

NEDĚLE 4. ŘÍJNA

09.00 Zahájení čtvrtého dne výstavy Zahrada východních Čech

09.30 Zasedání Územní rady ČZS Rychnov n. Kn.

10.00 Vystoupení country skupiny „Špunti" z Častolovic

13.00 Vystoupení country skupiny „Špunti" z Častolovic

14.00 Ukázka mažoretek „Madlen" z Kostelce nad Orlicí

15.00 Vyhodnocení soutěže v aranžování ovoce a zeleniny „O nejlepší misku"

16.00 Ukončení 17. ročníku

výstavy Zahrada východních Čech