Cyklostezka, která se po celou dobu svého vzniku potýká s mnoha problémy, by měla v dubnu přivítat první cyklisty. Rozhodující slovo ale bude mít jako vždy počasí.

Ale nejen to. Podstatné bude, zda se opět nevynoří neočekávané problémy, kterých nebylo málo a které již celou celou stavbu prodražily.

Náklady, které byly na počátku kalkulovány ve výši 20 milionů korun, vzrostou možná o více než dva miliony . „O navýšení by se musely podělit čtyři obce, přes jejichž území stezka vede,“ uvedl Petr Vondráček, starosta Čestic a jeden ze spolutvůrců myšlenky.

Zmíněné navýšení by se kromě jeho obce týkalo ještě Častolovic, Kostelce nad Orlicí a Lípy nad Orlicí a výsledná částka by se nejspíše dělila ve stejném poměru jako náklady z minulého roku. Tedy na tři stejné díly a pouze na Lípu by připadl podíl zhruba třetinovým oproti ostatním obcím. Ale zbývají i jiné alternativy. „Prodražení bylo způsobeno chybou projektanta, proto chceme, aby vzal na sebe část odpovědnosti,“ naznačil Jiří Bartoš, starosta Kostelce nad Orlicí.

Opožďování a zdražování mělo nejrůznější důvody. „Práce se opozdily a mezitím přišla společnost Orsil s požadavkem na zábrany, které by chránily cyklisty při průjezdu parkovištěm pro kamiony,“ popsal Petr Vondráček. K potížím technického rázu patřilo nahrazení podloží, které se nedalo zhutnit. Po odstranění náletů bylo zase v prostoru nádraží odhaleno vyústění dešťové kanalizace, která si vynutila odvodnění daného prostoru.

Stavba se potýkala i s majetkoprávními problémy. Oproti původním plánům tak byla stavba přeložena do blízkosti železniční trati, protože v Kostelci nad Orlicí nebylo kvůli dědickým řízením ani jasné s kým jednat o výkupu potřebných pozemků.

Projekt se snad konečně dočká své realizace po devíti letech od vzniku první myšlenky.

PROBLÉMY PŘI STAVBĚ CYKLOSTEZKY

Bezpečnosti v prostoru továrny Orsil si vynutila další opatření.

Podkladové materiály na části trasy se musely zhutňovat.

V blízkosti častolovického nádraží bylo až po zkultivování drážního tělesa nalezeno vyústění dešťové kanalizace. Bylo tak nutno vyřešit odvodnění tohoto prostoru.

Začátek stavby komplikovaly problémy se zajištěním pozemků.