Prohlédnout si trofeje ulovené v honitbách rychnovského okresu v roce 2014 můžete až do pátku 3. dubna. „Na letošní přehlídce trofejí může každý návštěvník zhlédnout 851 kusů srnců, 78 jelenů, 13 daňků, 32 muflonů a další zajímavé trofeje. Pro příchozí máme připravený také doprovodný program, mohou se podívat na film, který se věnuje 1000 letům myslivosti," prozrazuje k průběhu výstavy předseda Okresní myslivecké rady Vladimír Šabata.

Přehlídka trofejí se koná vždy jednou za rok, letos otevřela své brány pro veřejnost v kulturním domě v Lukavici.

Každá vystavená trofej musí být také hodnocena odbornou komisí. „V komisi máme odborníky na jelení, mufloní, srnčí i černou zvěř. Každá honitba, která se tu prezentuje úlovky za minulý rok, je hodnocena buď červeným, nebo zeleným bodem. Zelená značka znamená, že byla zvěř ulovena správně, například se už nehodila pro další chov, a červená pravý opak, tedy špatně ulovený kus.

Cílem hodnocení je, aby se posoudilo jaký stav zvěře je v honitbách a zda odlov probíhá podle zásad mysliveckého hospodaření," vysvětluje za hodnotitelskou komisi Josef Novák. Kromě trofejí tu mohu návštěvníci vidět také vycpaniny zvířat, které jsou určeny zejména pro děti, ty je mohou zkoušet poznávat. Je možné si zde zakoupit i myslivecké potřeby.