Zapůjčení Pětiletky běsů do Dobrušky má tzv. „na svědomí“ rodina Horčičkova, díky níž na území města úspěšně podniká firma Servisbal Obaly.

„Když jsem před časem viděl tuto výstavu v Třebechovicích, tak jsem si řekl, že by bylo dobré připomenout trochu zapomenutou minulost i u nás. Společně se synem Lukášem jsme diskutovali o této možnosti a podařilo se nám myšlenku realizovat díky Paměti národa,“ vysvětlil Ladislav Horčička, zakladatel firmy, která letos slaví třicet let svého vzniku.

Světýlka na Vrchní Orlici, to tradiční akce, která zpestřuje návštěvu kostela svatého Jana Nepomuckého.
Kostel na Vrchní Orlici září světýlky. Krášlí ho i květinové vazby

A co bylo důvodem jejich snažení?

„Vzpomínám na vyprávění našich dědů a babiček, kteří ve svém životě zažili celou řadu dramatických změn. Prožili hospodářskou krizi 30. let, druhou světovou válku, kolektivizaci, měnovou reformu v roce 1953, kdy přišli o všechny peníze, dobu procesů s např. Miladou Horákovou i rok invaze do ČSSR v roce 1968. To vše formovalo jejich životní postoje a hodnoty. Vždy se museli přizpůsobit situaci a okolnostem,“ uvedl Ladislav Horčička a vzápětí dodal: „Výstava ukazuje, co vše dokáže „TOTALITA“ a jak nespravedlivý dokázal být lidmi vytvořený komunistický „systém“. Mějme historii stále na paměti, abychom neopakovali chyby minulosti.“