Antonín Rejzek a Jaromír Šenkýř spatřili světlo světa 14. srpna 1895. První z nich se narodil v Domašíně a zemřel 10. května 1977 v Opočně.

Byl to okresní archivář, od roku 1937 vedl domašínskou obecní kroniku. Druhý z mužů se narodil v Dobrušce a zemřel taktéž v Opočně, a to 4. listopadu 1958. Byl to učitel hudby, kapelník, sbormistr a varhaník.

V roce 1913 absolvoval pražskou konzervatoř (varhany a housle) a v roce 1921 získal koncesi na soukromou hudební školu.

Již za studií psal skladby pro orchestr i sólové nástroje, skladby duchovní pro varhany a sbor. Ve 20. letech byl sbormistrem Dobroše (1920-24), jeho členem byl až do roku 1957. V roce 1923 byl sbormistrem Pěvecké župy Bendlovy severovýchodních Čech. Jako člen Sokola vedl sokolskou hudbu, byl varhaníkem Husova sboru.