Před patnácti lety zemřel akademický sochař JOSEF VÁCLAV ADÁMEK. Tento sochař se narodil v Dobrušce 25. července 1927. Po absolvování oboru řezbářství na Státní škole bytového průmyslu dokončil Josef Václav Adámek studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora J. Wágnera.
V roce 1961 byl jmenován odborným asistentem na sochařské škole profesora J. Malejovského. Celkem vytvořil zhruba třicet velkých soch, více než 100 portrétů, dále také pamětní desky a posmrtné masky předních českých herců.
Zemřel 18. května 2000 v Praze. Je pochován na městském hřbitově v Dobrušce.
Osmnáctého května zemřel také významný regionální knihkupec, tiskař a vydavatel novin KAREL RATHOUSKÝ.
Tento knihkupec pocházel ze Semechnic, kde se také 4. prosince 1854 narodil. Kromě toho, že byl Karel Rathouský knihkupcem a tiskařem, vydával také regionální noviny Posel z Podhoří, které vycházely v letech 1886 až 1945.
Byl také předsedou Občanské záložny, zakladatelem Občanské besedy, místopředsedou Okrašlovacího spolku. Karel Rathouský také patřil mezi zakládající členy rychnovského Sokola.
Tento regionální tiskař zemřel před 105 lety v Rychnově nad Kněžnou. Zemřel 18. května roku 1910. ⋌(star)