Cestující veřejnou dopravou čeká od 1. září chaos, kvůli zbrklé reformě autobusové dopravy hrozí její totální kolaps, křičí do světa zdejší čtyři největší autobusoví dopravci.

Vedení kraje kontruje, že dopravci ohlupují cestující a berou si je jako rukojmí.

O co jde? Pochopitelně o peníze, o co přece jiného. Pikantní ovšem je, že toto slovo nezaznělo ani v jednom z bojových prohlášení obou stran sporu. Autobusovým dopravcům chce kraj utáhnout kohouty, kterými dotuje jejich ztrátové spoje, jimiž lidé jezdí do zaměstnání a škol.

Kraj se po dosavadních pozitivních zkušenostech s takzvanou integrací veřejné dopravy na Náchodsku a Rychnovsku, kdy se zvýšil počet spojů a jejich návaznost, rozšířit tento systém na celý kraj. Od 1. září mají autobusy jezdit podle nových jízdních řádů a spojů má být dvakrát tolik, přitom však při nižším počtu autobusů než doposud. Ty totiž mají najezdit více kilometrů, kraj plánuje na méně vytížené linky i zavedení menších, úspornějších autobusů.

A právě o tyto úspory chce kraj snížit příspěvky dopravcům na úhradu ztrátových spojů. V součtu mají dostávat stejně jako doposud, v přepočtu na počet ujetých kilometrů to ale dopravcům podle jejich vlastního propočtu přinese ztrátu 35 milionů korun.

„Jsme kvůli navrženým optimalizačním úsporám ochotni přistoupit na menší příspěvek na ujetý kilometr. Ale návrh kraje je příliš razantní. Zatím celá změna spočívá jen v tom, že jsou jinak namalované jízdní řády,“ zlobí se Martin Bělovský, jednatel dopravce Osnado.

Firma se společně s dalšími třemi hlavními dopravci v kraji spojila ve sporu s krajem do jednoho sdružení. Transformace veřejné dopravy je podle dopravců nepřipravená, šitá horkou jehlou, v „rozporu s právními předpisy i ekonomickou logikou“.

„Integraci dopravy připravovalo už bývalé vedení kraje a kvůli náročnosti úkolu zřídilo pracovní kupiny, které však nynější vedení kraje jednoduše rozpustilo s tím, že v tom žádný problém nebude,“ kroutí hlavou dopravci.

Vedení kraje na sebe nenechalo s reakcí dlouho čekat a přispěchalo s tvrzením, že dopravci „svým jednáním sledují maximální navyšování svých zisků na úkor daňových poplatníků, berou cestující za rukojmí a vyhrožují dopravním kolapsem“.

Mluvčí kraje Imrich Dioszegi však potvrdil, že cílem je opravdu, vedle snahy zlepšit cestování, zastavit každoroční růst nákladů za zajišťování dopravní obslužnosti. Letos mají autobusoví dopravci od kraje nasmlouvané spoje za asi 273 milionů korun, přičemž hrozil růst těchto výdajů.

„Počítáme i s variantou, že dopravci přestanou jezdit. Proto zřejmě budeme muset začít jednat s jinými společnostmi, které by spoje zajistily,“ varoval hejtman Lubomír Franc. Podobný chaos zavládl před lety v Ústeckém kraji.

DOPRAVCI PÍŠÍ

Tisková zpráva

Dopravci varují před kolapsem autobusové dopravy ve Královéhradeckém kraji

Autobusoví dopravci v Královéhradeckém kraji bijí na poplach. Podle nich totiž v regionu od 1. září vážně hrozí naprostý kolaps regionální autobusové dopravy. Vážnost situace potvrzuje i fakt, že se proti záměrům kraje a společnosti OREDO sjednotili čtyři nejvýznamnější dopravci v regionu a o své dohodě v pátek informovali vedení kraje.

O co jde? Firma OREDO, organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje, nedávno zaslala starostům obcí písemnou výzvu, aby se vyjádřili k záměru integrace a optimalizace autobusové dopravy – potíž je v tom, že nejen, že vedení firmy své plány nepředstavilo všem starostům zúčastněných obcí, ale navíc žádá, aby se k věci vyjádřili v šibeničním termínu dvou týdnů. O letních prázdninách, kdy nezasedají zastupitelstva to je téměř nemožné. Bez zapracování oprávněných připomínek by došlo k naprostému chaosu.

„Netřeba připomínat spor, který se před časem odehrával mezi dopravcem a objednavatelem v Ústeckém kraji. Nejvíce zasaženi byli právě občané, a zejména tomu svou iniciativou chceme předejít,“ upozorňuje Jiří Vařil, člen představenstva ČSAD Semily a.s., jednoho ze čtyř dopravců, kteří se sdružují proti záměru Královéhradeckého kraje.

„Dne 17. července čtyři nejdůležitější dopravní společnosti v Královéhradeckém kraji – ČSAD Semily a.s., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Orlobus a.s. a Osnado spol. s r. o. – uzavřely Smlouvu o sdružení. Základním cílem sdružení je prosazení zákonnosti postupu Královéhradeckého kraje a společnosti OREDO při optimalizaci a integraci regionální dopravy.“vysvětluje Martin Bělovský, jednatel firmy Osnado spol. s r. o. Podle něj totiž OREDO chce účastníkům nově vzniklého sdružení předložit dodatky k uzavřeným smlouvám v rozporu s právními předpisy (zákonem o silniční dopravě a nařízení vlády 493/2004) i ekonomickou logikou, přičemž systematicky ignoruje dlouhodobě uplatňované argumenty dopravců.

„V případě, že bychom odmítli, nám kraj hrozí nasazením duplicitních spojů na linkách provozovaných účastníky sdružení. Podle našeho názoru je takové jednání protizákonné a účastníkům znemožňuje řádně plnit závazek veřejné dopravy,“ upřesňuje. Podle Bělovského předmětem smlouvy čtyř dopravců rozhodně není vzájemné určování cen, ani narušení pravidel hospodářské soutěže, ale skutečná obava ohledně efektivity dopravy na území Královéhradeckého kraje.

„Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO, chybně a nepřípustně tlačí na rychlou optimalizaci dopravy v Královéhradeckém kraji. Ignoruje přitom stanoviska obcí. Pokud jeho plán projde, může se stát, že autobusy budou jezdit v nových, zcela nevyhovujících časech – sečteno podtrženo, lidé se nedostanou včas do práce, děti dorazí pozdě do školy, zkomplikují se i návštěvy u lékaře,“ varuje Tomáš Roubiček, ředitel ČSAD Semily a.s

Jmenovaní dopravci chápou sdružení především jako prostředek pro efektivní komunikaci s krajem při přípravě skutečně smysluplného a reálně fungujícího systému veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji.

„Pan Záleský však chce svůj plán realizovat do 1. září. Z jakého důvodu, lze těžko soudit, ale dost možná v tom svou roli hrají i říjnové volby,“ uzavírá Vařil.

KRAJ PÍŠE

Tisková zpráva, 20/07/09

Kartelové paktování dopravců si bere cestující jako rukojmí

Firmy provozující dotovanou autobusovou dopravu v kraji si berou cestující za rukojmí a vyhrožují dopravním kolapsem. Svým jednáním sledují maximální navyšování svých zisků na úkor daňových poplatníků. Královéhradecký kraj nemá zájem dopravce „zlikvidovat“, ale nabízí jim finance úměrné službám, které poskytují. Změnou v autobusovém dopravním systému chce kraj od září především poskytnout co nejlepší servis obyvatelům regionu.

„Doprava je nejnákladnějším odvětvím kraje a v dlouhodobém vývoji je narůst těchto výdajů neudržitelný. Systém není úsporný, proto se optimalizuje a integruje. Kraj musí financovat soukromé podnikání dopravců a pokrývat jim prokazatelnou ztrátu. Ti tak podnikají v podstatě bez rizika a naopak ještě chtějí své zisky dále navyšovat. Obce a města navíc nemusí v regionu na dopravní obslužnost přispívat tak jako v některých jiných krajích,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

Náklady na dopravní obslužnost se každým rokem neúměrně navyšují. Zatímco v roce 2005 stály kraj dotované autobusové spoje necelých 195 milionů korun, loni to již bylo zhruba 262 milionů korun. V letošním roce pak mají autobusoví dopravci nasmlouvané spoje za asi 273 milionů korun, přičemž tyto výdaje ještě mohou stoupat. Celkem letos bude kraj silniční i drážní doprava stát více než 600 milionů korun.

Královéhradecký kraj optimalizuje a integruje dopravní systém, aby poskytl co nejlepší servis lidem a přitom náklady udržel v přijatelných mezích. Díky nutným úpravám by měli mít lidé od září k dispozici o dvacet procent více spojů, které ale budou úspornější díky lepšímu využití typů autobusů. Po kraji také budou moci lidé jezdit na jednu jízdenku a spoje na sebe budou bezprostředně navazovat. Všem cestujícím se tak výrazně usnadní jejich dojíždění do zaměstnání, škol či k lékaři.

O změnách v systému dopravy kraj informuje průběžně od března, zástupci krajského organizátora dopravy společnosti Oredo se starosty již několik týdnů jednají a vysvětlují jim vše potřebné. Královéhradecký kraj rovněž 28. července pořádá pro starosty speciální seminář o dopravní obslužnosti. Od řady starostů již má kraj na rozšíření optimalizovaného a integrovaného systému dopravy pozitivní reakce. Obce ani města si také v Královéhradeckém kraji – na rozdíl od některých jiných regionů - na zajištění spojů nebudou muset nic připlácet.

„Jednání čtyř velkých dopravců, kteří se paktují proti kraji, je neseriózní. Jejich tvrzení o kolapsu dopravy hraničí s šířením poplašné zprávy. Kraj provozovatelům dopravy nikdy nevyhrožoval, ale musí naopak neustále čelit jejich nátlaku. V takové situaci musíme samozřejmě počítat i s variantou, že si dopravci budou chtít vzít cestující jako rukojmí a přestanou jezdit. Proto zřejmě budeme muset začít jednat s jinými společnostmi, které by spoje zajistily místo těch stávajících,“ dodal hejtman Franc.

Integrovaný dopravní systém již úspěšně funguje od roku 2004 na Broumovsku, Náchodsku a Rychnovsku. Od září by se měl rozšířit na celý kraj. Konkrétní změny v jízdních řádech budou zveřejněny v srpnu. Počet autobusů k obsluze integrovaného území by se měl snížit ze 179 a 143 vozů. Nižší počet autobusů by však měl najezdit více kilometrů. Většina autobusů má být také menšího typu s nižšími provozními náklady.