S nabídkou „opravdu pěkného dárku“ teď na návštěvníky internetu útočí inzerát, který nabízí sdělit zájemci datum jeho smrti.
Je k nalezení na běžně navštěvovaných serverech.

Text nechodí kolem horké kaše – případným zájemcům to naservíruje natvrdo:
„Chcete vědět, kdy zemřete? Zjistěte, kolik času vám zbylo“.

Přečti a pochop

Případného sebetrýznitele odkaz odvede na hlavní stránku. Její grafika je prostinká, vlastně žádná. Kromě morbidní nabídky obsahuje ještě „optimistickou“ informaci: „Průměrná délka života v České republice: Ženy dosahují v průměru věku 79 let, muži pak pouze 71 let.“
Na téměř prázdné stránce čtenář snadno přehlédne aktivní odkaz Podmínky. Jejich znalost sice není podmínkou k spuštění testu, každopádně však stojí za přečtení. V bodu tři se například říká (pravopis zachován): „Využití Testu Uživatelem je bezplatné, přičemž výsledek Testu bude získán po vyplnění Testu Uživatelem a provedení platby podle CENÍKU SLUŽEB“.

Je opravdu žádoucí pokračovat v luštění záhadných vět. Velmi soustředěnému čtenáři pak neunikne, že výsledek testu se dozví až po zaslání dvou stokorunových SMS.

V podmínkách se dále uvádí: „Uživatelem Testu může být plnoletá osoba nebo neplnoletá osoba, která získala souhlas svých zákonných zástupců nebo kurátorů“.

Klíčová bude zřejmě informace: „Neneseme odpovědnost za neznalost Podmínek, cen služby a vlastních finančních možností. Uživatel nemá nárok na vrácení nákladů za získání přístupového kódu“.

Přejděte na test
Technická výstavba testu je uživatelsky velmi nepohodlná. Vyplnit třicet otázek zabere poměrně dost času. Vyžaduje neustálé pojíždění posuvníkem a únavné prohlížení textu při hledání nových otázek.

Odpovědět na ně naopak žádnou velkou duševní činnost nevyžaduje. Obsahují soubor dotazů na výskyt určitých jevů v lidském životě. Každý z nich se za jistých okolností může stát faktorem ovlivňujícím délku žití. Respondent ovšem odpovídá buď jenom ano – ne, nebo jen velice povrchně. „Máte zrakovou vadu? Máte rodinu? Cítíte se šťastný?“

V závěru je zájemce tak zmořen, že chce za svou námahu odměnu. Pošle SMS.

Jekyll i Hyde stejně
Redakce Deníku udělala test testu. Prvním fiktivním respondentem byla padesátiletá žena, která by mohla být vyhlášena za svatou. Na otázky jsme odpovídali pouze v mezních kladných možnostech.

Po odeslání napsal server něco v tom smyslu, že to je s ní nahnuté. Za dvě SMS po stovce přišly dvě odpovědi s tajnými kódy. Vyplněno, odkliknuto. A už to víme: Žena zemře 4. června roku 2035.

Stejné datum narození jsme vyplnili u druhé testované ženy. Narodila se adolescentce a starci. Kouřila denně 60 a více cigaret. Fetovala, byla poseta velikými mateřskými znaménky, přejídala se masem i sladkostmi, nesportovala a stresovala se. Smrt ji čeká 4. června 2035.

Pak jsme chtěli prověřit ochranu mladistvých. Server spolkl osobní data čtrnáctiletého chlapce a bez skrupulí a jakéhokoliv souhlasu dospělé osoby loudil dvě stovky.

Poslední zkouška už byla „na ostří nože“. Ortel chtěla znát vymyšlená zdravě žijící třiasedmdesátnice. Klidně by si mohla začít dopřávat všech neřestí světa: tak jako tak si pro ni zubatá přijde za necelé tři roky.

Všeho s mírou
Test nabízí i lákavou možnost zjistit datum smrti blízkých osob. Otázka, jak by hodnotící program reagoval na osobní data mrtvého člověka, zůstala nezodpovězena.

To jsme již nezjišťovali. Nezdálo se nám to slušné. A hlavně jsme už nechtěli neznámému poskytovateli „služby“ posílat peníze využitelné i k bohulibým účelům.

Psycholog: „Jde jen o chyták na peníze, který může ublížit“

O zhodnocení takové „služby“ Deník požádal psychologa Ladislava Bartáka (1955).


Je test etický?
Distribuce takovéhoto „testu“ je zcela jednoznačně neetická. Samotné použití slova „test“ je v takovéto souvislosti zavádějící. Výstup z tohoto vyloženě podvodného dotazníčku má vypovídací hodnotu srovnatelnou možná tak s horoskopy uveřejňovanými v nepříliš seriózních periodikách. A to v těch slušnějších z nich mají ty různé horoskopy a predikce uvozeny upozorněním „Čti, ale věř sobě“.

V čem jeho nemravnost spočívá?
Především ve zneužívání jakýchsi sporých znalostí psychologie autory takového rádobytestu. Pokud někdo použije psychologii k tomu, aby jakoukoliv manipulaci učinil naoko méně nehoráznou, jedná se z jeho strany přinejmenším o neetický fígl. A ten je o to nemravnější a zavrženíhodnější, oč je ve srovnání s podobnými vějičkami na odesílání placených SMS rafinovaněji promyšlen. S cílem vyhnout se případné právní odpovědnosti.

O co tu jde?
V tomto případě „testu“ slibujícího vyjevit respondentovi datum jeho smrti (!) se jedná zcela jednoznačně o chyták mající za cíl pouze vytáhnout z lidí peníze. A to v lepším případě z lidí nudících se, v horším případě však z lidí důvěřivých, kteří mívají v důsledku své slabší informovanosti nebo i konkrétní zátěžové životní situace tendenci přikládat nějakým rádoby „výsledkům“ podobných dotazníků význam.

Četl jste podmínky služby?
Ano, jsou formulovány velice obezřetně, možno říci vychytrale a „mazaně“. A o to je celá věcička ještě nehoráznější!

Test se odvolává na obdobné zjišťování pojišťoven…
I pojišťovny, které podobných dotazníků používají v rámci sepisování pojistných smluv, jsou si vědomy nevalidnosti takových „výsledků“ a orientují se spíše na výstupy z lékařského vyšetření potenciálního klienta. Pokud by pojišťovací ústavy daly na „výsledky“ podobných anket, mohly by přijít na mizinu.

Může někoho takový „testíček“ poškodit?
Odpověď zní: může! Bohužel. Záleží v tom na konkrétních osobnostních dispozicích každého čtenáře.
„Výsledek“ takové nedomyšlené legrácky může na straně jedné závažně psychicky zdeprimovat čtyřiasedmdesátiletou stařenku, jejíž genetický „kořínek“ jinak dává relativní záruku, že zde bude do devadesátky, na straně druhé může přivést k nežádoucí euforii třicetiletého diabetika nebo čtyřicátníka s kritickou hladinou cholesterolu v krvi.

Neznámí provozovatelé stránky jen tahají z lidí peníze?
Smutné a zároveň varující však je, že vzhledem k lidské důvěřivosti nepřijdou patrně autoři různých rychlodotazníků, otiskovaných v rozličných magazínech a publikovaných na všelijakých internetových stránkách, na mizinu. Jejich šlendrián vždy půjde na odbyt… Nezbývá než věřit, že většině čtenářů nechybí elementární soudnost a nad takovým testíkem se pouze ušklíbnou a mávnou rukou.

SEJDEME SE TAM VŠICHNI VE STEJNÉM VĚKU. První datum smrti bylo zasláno ženě narozené 4. prosince 1959. Její životopis by mohla podepsat leda nějaká světice: úmyslně jsme volili jen kladné mezní hodnoty. Její vrstevnice narozená v to samé datum, je naopak exemplární zpustlice: fetuje, kouří, utápí se v kávě, nesportuje, přejídá se a podobně (opět všechny mezní záporné možnosti). Obě zemřou ve stejný den. Zbývá jim ještě 25 roků. Zato třiasedmdesátiletá zdravě žijící seniorka už musí dělat poslední pořízení. Lidumilný „testík“ ji posunul sice trochu mimo průměr, ale i tak ji odměřil už jen necelé tři roky života.