Až do čtrnácté hodiny pátku 12. listopadu potrvá výluka na železniční trati 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. Mimo provoz je na ní již od pondělního rána úsek mezi Vamberkem a právě horskou cílovou stanicí. K omezení železniční dopravy v daném úseku došlo na základě požadavků Správy železniční dopravní cesty. Dotčené spoje jedoucí mezi 7. a 14. hodinou obsluhují osobní vlaky pouze v krátkém úseku Doudleby nad Orlicí – Vamberk, zbytek cesty musejí cestující v obou směrech absolvovat náhradní autobusovou dopravou. Jelikož se jedná o lokální trať a provoz na ní není příliš hustý, výluka se v pracovních dnech dotýká pouze čtyř spojů – ve směru od Doudleb vlaky č. 25232 a 25234 a ve směru od Rokytnice č. 25235 a 25237.
Zastávky náhradní autobusové dopravy jsou umístěny následovně: Vamberk – před staniční budovou, Peklo nad Zdobnicí – u přejezdu na hlavní silnici u zastávky ČD, Rybná nad Zdobnicí – autobusová zastávka „Rybná n. Z., U stezky“, Slatina nad Zdobnicí – před staniční budovou, Pěčín – točna u odbočky k budově zastávky ČD, Rokytnice v Orlických horách – před staniční budovou.