Opevnění, které se začalo budovat před druhou světovou válkou, je pro příhraniční oblasti typické.

Seznámit se s ním mohou i cyklisté, kteří se nechají do hor vyvézt cyklobusy.

Ty až do konce září denně vyrážejí za podpory Euroregionu Glacensis a vozí milovníky cyklistiky několika trasami za poznáním zajímavých míst regionu.

Stavební práce na tvrzi Hanička začaly před osmdesáti lety a byly hotovy za 22 měsíců. Náklady na výstavbu dosáhly částky 28 milionů předválečných korun. Své dívčí jméno Hanička dostala podle nedaleké osady a postavena byla jižně od kóty 985 Anenský vrch asi 7 kilometrů od Rokytnice v Orlických horách. Tvrz Hanička se skládala ze šesti povrchových objektů, v podzemí mezi sebou propojenými téměř 1,5 kilometry chodeb a sálů. Po stránce vojenské nemohla tedy pevnost splnit požadavky, které po ni byly po stránce obrany tehdejší republiky kladeny, a 10. října 1938 dopoledne byla bez boje předána zástupcům německé armády, tehdejšího Wehrmachtu. Podzemí může návštěvníkovi ukázat moderní plně vybavený úkryt, povrchové objekty a část vstupní expozice nás pak vrací o řadu desítek let zpět do doby, kdy naši dědové a pradědové se zbraní v ruce očekávali v těchto pevnostech nepřítele. V roce 2006 byla tvrz Hanička vyhlášena kulturní památkou. V září a říjnu je tu otevřeno o sobotách a nedělích.

Cyklobusy, které vyrážejí do Orlických hor, vás dovezou za zajímavostmi na české i polské straně hranice. Denně vyráží několik linek. Díky cyklobusům se můžete podívat po velké části východočeského regionu a také k polským sousedům stačí se inspirovat na stránkách Euroregionu Glacensis, díky kterému se cyklobusy vydávají na cestu. Potřebné informace najdete na www.euro-glacensis.cz. Na zajímavá místa a výlety ve východních Čechách i Polsku se můžete vypravit na kole i pěšky. O tom, která stojí za návštěvu, bude Rychnovský deník čtenáře informovat v osmidílném seriálu.