Během 50 minut je čeká návštěva orientální zbrojnice, loveckého sálu a rytířského sálu. Kapacita jedné prohlídky je deset osob a je možná pouze na rezervaci.