Evropský průzkum komentuje získaná data slovy: „České dámy, které oslavily 65. narozeniny a dosud je nepřepadla závažná nemoc, stráví v dobrém zdraví průměrně dalších 8,5 roku života. Pánové pak 7,6 roku.“ Tyto údaje víceméně korespondují s výsledky v ostatních evropských zemích. Rok od roku se na východě Čech prodlužuje délka života a snižuje úmrtnost na konkrétní nemoci, především na rakovinu a choroby oběhového systému.

Hradecká fakultní nemocnice je také na české špičce v péči o nemocné a nedonošené novorozence. Optimistická data souvisejí s rostoucí kvalitou a dostupností lékařské péče v kraji.

Jako dobrou z hlediska dožití lze vnímat také statistickou zprávu, podle které má Královéhradecký kraj napříč Českou republikou nejstarší obyvatelstvo: lidem v našem kraji je v průměru 42 let.

Nejvyšší věkový průměr obyvatelstva je přitom v okrese Hradec Králové, nejnižší pak na Rychnovsku.

Východočechy nejčastěji zabíjí nemoci oběhu

Nejčastější příčinou smrti byly v posledních letech v Královéhradeckém kraji shodně u mužů i žen nemoci oběhové soustavy. Druhou nejčetnější příčinou úmrtí jsou dlouhodobě zhoubné novotvary. Třetí nejčastější skupinou příčin smrti byly nemoci dýchací soustavy.

Nejčastěji diagnostikovanými onkologickým onemocněními v Královéhradeckém kraji jsou zhoubné novotvary kůže, průdušnice, průdušek a plic, prsu u žen a prostaty u mužů.

Méně často než v jiných krajích České republiky umírají Východočeši z takzvaných vnějších příčin, kterými statistika shrnuje například sebevraždy a smrt v důsledku zranění při dopravních nehodách, sportu, nebo třeba vinou blesku a záplav.

Na relativně vysoký průměrný věk, kterého se dožívají Východočeši, má statistický vliv i snižující se úmrtnost novorozenců a kojenců a také porodnost, která v posledních letech v kraji narůstá. Podílí se na tom i špičkové výsledky práce specializovaných pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která pečují o předčasně narozené děti nebo děti s vrozenými vadami.

Svrab z povolání

Specialitou Královéhradeckého kraje ve statistice výskytu nejčastějších nemocí je svrab, který kupodivu figuruje mezi nemocemi z povolání, a to v zařízeních pro seniory. Zaměstnanci těchto zařízení onemocněli svrabem nejčastěji na Královéhradecku a Trutnovsku.

Vyplývá to z podrobné analýzy, kterou na svých webových stránkách zveřejnila Krajská hygienická stanice v Hradci Králové.