„Ze vší pravidelně šílím,“ neskrývá odpor matka desetileté dcery s kaštanovými vlasy po pás.

Parazita si ve kšticích opět nosí školní mládež. Odborníci to přikládají špatné hygieně, ale i faktu, že vši jsou stále odolnější a na odvšivovací prostředky si rychle zvyknou.

Pedagogové v těchto případech ihned informují rodiče, o mnoho více dělat nemohou, hlavní odpovědnost leží právě na rodičích.

Někteří z nich, zvláště u chlapců, situaci řeší ostříháním dohola, jiní používáním drahých odvšivovacích prostředků, pravidelným kartáčováním vlasů. „Preventivně prohlížím dceři hlavu, pokud se vši objeví, ručníky, ložní prádlo, oblečení vyperu v Savu,“ pokračovala maminka. Štvou ji rodiče, kteří se nechovají podobně zodpovědně. Pokud se ve školním notýsku potomka mají informace o výskytu parazita, o dítě se patřičně nepostarají. Potom je podobná péče na nic. Vši si dcera ze školy přinese znovu.

Zkušenosti s nepříjemným hmyzem mají dlouhodobě například v Základní škole v Rokytnici v Orlických horách: „Objeví se každý školní rok, spíše na prvním stupni,“ potvrdil učitel Josef Dostál. „Informujeme rodiče, poprosíme je, aby dětem prohlédli hlavy a použili patřičné prostředky. To je všechno, co můžeme udělat,“ konstatoval. V současnosti už nikoho z kantorů nenapadne děti veřejně prohlížet a vystavit je případnému skandalizování od spolužáků.
Razantní, ale zároveň taktní přístup volí i v Církevní škole v Borohrádku, kde se objeví parazit většinou jednou za půl roku. „Vloni jsem měli téměř epidemii. Jakmile se tedy vši objeví, voláme okamžitě rodičům, aby si dítě odvezli domů, než se to rozjede,“ upřesnila učitelka Jitka Vanická. Dětem problém otevřeně vysvětlí, aby předešli zesměšňování postižených žáků.

Krajská hygienická stanice (KHS) jako orgán ochrany veřejného zdraví nemá právní nástroje, kterými by rodičům toto opatření nařídila. Zákon pak koncipuje postup hygieniků pro nebezpečí vzniku epidemie infekčních onemocnění,“ upozorňuje lékařka Eva Beranová z KHS Hradec Králové. A následně vysvětluje a doporučuje:

Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých ( učitelů, příbuzných apod. ).

Skutečnost, že děti nebudou mít vši, je povinností zejména rodičů !

Pokud jsou rodiče upozorněni pedagogy školního zařízení, které jejich dítě navštěvuje, že se zde vyskytly vši, je třeba dítěti prohlédnout hlavu, zejména kolem uší. Spolehlivou metodou je vyčesání vlasů hustým hřebenem a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. Vši, které se objeví na bílé podložce nebo hřebenu zlikvidujeme postřikem insekticidním přípravkem Diffusil H Forte (!), který použijeme také k odvšivení dítěte. Doporučuje se tímto přípravkem také ošetřit čepice, šátky, hřebeny,oblečení, ložní prádlo, apod. Léčba musí být zaměřena jak na dospělé jedince, tak na všechna vývojová stádia, zvláště hnidy.

Odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách. V současnosti je nejaktuálnější odvšivovací přípravek Diffusil H Forte. Jiné přípravky v současnosti nejsou tolik účinné ( např. PARASIDOSE, JACUTIN GEL). Z dalších inovativních přípravků pro odstraňování vší jsou na trhu nyní dostupné také Pedicul Hermal, Paranit. Při použití je nutno postupovat dle doporučení výrobce, které je uvedeno na obalu. Pro úspěšnost léčby je třeba tuto léčbu znovu zopakovat za 6 – 12 dní, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy.

I u dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku každé dva dny.

V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.