Hlavní akcí tohoto roku byla úprava rybníka a jeho okolí. Důležitou součástí prací kolem rybníka bylo také dokončení chodníku. Kromě toho se opravovala i hasičárna, kde přibyla nová kuchyňka. Poslední investiční akcí, kterou jsme ve Vrbici letos podnikli, je rekonstrukce vodovodu.

Již o prázdninách jsme postavili tři přípojky, v září budou další tři následovat.
Vrbice ale žije i kulturním životem. Jeho hlavními strůjci jsou místní hasiči a organizace Červený kříž.

Letos má již vesnice za sebou hasičský ples, chystá se také speciální vánoční výstava. Kromě toho chystáme i zájezd pro místní obyvatele. Plánujeme jet do Broumova a výlet spojit s návštěvou pivovaru. (mv)

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme každé úterý. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.