O navrácení historicky cenné památky na původní místo v Neratově se už léta snaží místní farář Josef Suchár. Co brání převezení schodiště zpět do Neratova? „Nynější majitelka jej nechce vydat. Je úsměvné, že před naším kostelem zůstaly rozlámané schody a v zahradě zámečku Skalka je zase zábradlí bez schodů. Prostě postavené na hlavu. Dlouhá jednání jsou únavná. Přál bych si, aby už soud definitivně rozhodl," říká Suchár.

Proč se neratovské schodiště přemístilo před několik desítek kilometrů vzdálený zámeček u Dobrušky? Po skončení II. světové války střechu kostela zapálil ruský voják výstřelem z pancéřové pěsti. Poničený kostel v dalších desetiletích chátral. V roce 1973 úřady rozhodly o jeho demolici. „Na demoličním příkazu dokonce stálo, že takováto zřícenina nemůže hyzdit socialistickou krajinu a je tedy potřeba ji zbourat a kamení použít na cesty pro lesní dělníky, aby bylo náležitě využito. Já je trochu chápu. Nebyli tu tehdy lidi, kterým by kostel sloužil. Navíc hrozilo, že se tam někdo zraní," uvědomuje si Suchár.

Před demolicí prý kostel zachránilo právě stěhování schodiště
Neratov – První dřevěný kostelík zde byl postaven s příchodem prvních osadníků – německých sklářů, a to již někdy kolem poloviny 16. století. Pak prošel několika změnami i rozšířením. Chvíli sloužil jako protestantská modlitebna, pak byl rekatolizován. Pak dochází k vytvoření pověsti Mariánského poutního místa.
Neratov zvaný původně Bärnwald byl významným poutním místem již od 2. poloviny 17. století, na pouť sem přicházely údajně až čtyři tisíce poutníků.
Zázračná moc se přičítala milostné sošce Panny Marie a prameni, který vyvěrá u kostela. Právě kvůli rostoucí popularitě Neratova byl mezi lety 1723 a 1733 vystavěn barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Současný barokní chrám byl postaven pravděpodobně podle plánů architekta Giovanna Battisty Alliprandiho.

Na konci druhé světové války, v roce 1945, po zásahu střelou Rudé armády kostel vyhořel. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, hodinový stroj a zvon. Již krátce po požáru se započalo s opravami. Jejich průběh se však potýkal s nepřízní komunistického režimu a roku 1956 byly zcela zastaveny. Koncem následujícího roku se zřítily promáčené klenby. Za socialismu bylo rozhodnuto o jeho demolici a jen zázrakem nebyl zbourán. To díky požadavku památkářů na přemístění cenného vstupního rokokového schodiště do parku zámku Skalka v Podbřezí. Později pak již díky nedostatku finančních prostředků k demolici nedošlo. Od roku 1992 je kulturní památkou a usilovně se pracuje na jeho obnově. Roku 2006 byl zastřešen částečně prosklenou střechou.

Pohnutá historie a působivá atmosféra tohoto kostela s prosklenou střechou do Neratova stále přivádí mnoho poutníků. V kostele se pravidelně slouží bohoslužby, pořádají se tu i různé kulturní akce. Obnovena byla i komunismem přerušená poutní tradice – v polovině srpna se konají poutní slavnosti s duchovním, hudebním i divadelním programem, jedinečnou atmosféru mají v Neratově také vánoční a velikonoční svátky. (zem, zr)

Památkáři rozhodli, že se barokní schodiště se čtyřmi sochami světců, pískovcovými vázami a balustrádou musí zachovat.

Církev schodiště následně darovala státu. Zdobící prvky schodiště byly rozebrány a převezeny na zámeček Skalka, kde jsou doposud. Složitá demontáž a přesun částí schodiště paradoxně zachránily kostel před zbouráním. Spolykaly totiž většinu peněz vyčleněných na kompletní demolici kostela.
Po sametovém převratu v roce 1989 vzniklo občanské sdružení Neratov, které ruinu zachránilo. Originální architektonický projekt skleněné střechy z kostela opět učinil vyhledávané poutní místo.

Zámek Skalka byl vrácen původním majitelům, jimž scházely finance na jeho rekonstrukci. Nakonec ho prodali firmě Proteco, kterou vlastní Libor Knap a Pěva Holancová. Noví majitelé zámku se navrácení schodiště zpět do Neratova brání. Spor skončil u soudu a stal se společně s více než dvacet let táhnoucí se kauzou o vlastnictví zámku v Opočně dalším soudním případem sporu o památku na Rychnovsku.

Památkáři nové zábradlí nepovolí
Josef Suchár si po letech sporu vypěstoval určitý nadhled. Říká: „Je úsměvné, že tady zůstaly rozlámané schody a v zahradě zámečku Skalka je zase zábradlí bez schodů."
V neratovském kostele se koná řada svateb, jimž by originální barokní výzdoba schodiště tvořila překrásnou kulisu. „Svatebčané logicky chtějí vycházet z kostela hlavním vchodem. Protože však na schodišti schází zábradlí, nejde to," mrzí neratovského faráře. „Je to tři metry vysoko a už jednou se tady stal ošklivý úraz. Byl bych rád, kdyby se to konečně vyřešilo. Památkáři nám totiž zase nechtějí dovolit udělat jiné zábradlí. Když se ale původní schodiště nepřesune, vyhádám si to. Uděláme moderní zábradlí, které bude evokovat to, že zde kdysi něco bylo a už není…"

Soudní spor s majiteli zámku Skalka vede stát, protože neratovská farnost mu schodiště v 70. letech věnovala. „Stát má pochopitelný zájem obě památky – kostel a schodiště – scelit," vysvětluje neratovský farář, podle jehož slov jednání s majiteli zámku během devadesátých let vypadala nadějně a nezdálo se, že by případ měl dojít až k soudu.

Rychnovský okresní soud v minulosti rozhodl o tom, že schodiště skutečně patří státu, jenže vyšší instance (krajský soud) se v dalším řízení přiklonila k názoru žalované strany, která tvrdí, že pískovcové plastiky nelze vydat. Důvodem je to, že se staly součástí pozemku v Podbřezí, když byly umístěny na betonový podklad. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se odvolal k Nejvyššímu soudu.