Modernizace je uskutečněna v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. „V listopadu 2017 se nám úspěšně podařilo dokončit I. etapu tohoto projektu v areálu školy U Stadionu, která prošla postupnou rekonstrukcí a modernizací areálu. Druhá etapa bude spočívat v rekonstrukci vnitřních i vnějších prostorů v areálu Na Jamách. Tato etapa by měla být zahájena v červnu letošního roku a ukončena v srpnu 2019,“ řekl radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.

V areálu Na Jamách bude zrekonstruován stávající administrativní objekt, původní vrátnice a dílny. Stavební práce zahrnují i dispoziční úpravy objektu administrativy, ale funkční využití rekonstruovaných prostorů školy se nemění, to zůstane zachováno. Práce zahrnují i nové rozvody elektřiny, vytápění, vzduchotechniky a další potřebné infrastruktury. Projekt obsahuje i modernizaci strojního a přístrojového vybavení v kovárně a dílnách, novou technologií bude vybavena i výdejní kuchyně. Dále budou zrekonstruovány zpevněné plochy celého areálu včetně vytvoření parkovacích míst pro osobní automobily, motocykly a stojany na jízdní kola. Vytvoří se místo pro kontejnery.

Rekonstruovány budou i areálové inženýrské sítě, venkovní veřejné osvětlení a dešťová voda bude přes retenční nádrž vypouštěna do blízkého Jahodovského potoka. Vybuduje se také část nového oplocení. Celkové finanční náklady v areálu Na Jamách se budou pohybovat kolem 75 milionů korun včetně DPH.