Nevěříte? Přijměte symbolické pozvání ROMANA FALTY, vedoucího klubu, pojďte nahlédnout a nasát atmosféru.

Vješák vznikl před pěti lety. Patřil jste k jeho zakladatelům?

Klub se otvíral 13. ledna 2010, byl jsem tehdy jediným vedoucím, celý tým se skládal ze dvou lidí. Během fungování se počet rozrostl, dnes je nás šest až sedm a řada dobrovolníků.

Co bylo impulsem ke vzniku klubu?

Impulsem bylo založení volnočasového klubu Střecha sdružením Orlodění, který fungoval v prostorách krytého bazénu. Jako projektant jsem se podílel na realizaci určitých úprav prostor a byl v kontaktu s týmem, který klub rozjel. Činnost se ale nepodařilo udržet a tím pádem zaniklo jediné místo tohoto typu v Dobrušce.

Zakladatelé Střechy mě oslovili, protože věděli, že v rámci Sboru Jednoty bratrské také pracujeme s mládeží. Po delších úvahách jsme do toho vstoupili. Prostory na bazénu se ale už nedaly využívat. Hledali jsme tedy jednak prostory a jednak bylo třeba sehnat prostředky na činnost. Uspěli jsme se žádostí o grant v programu EU Mládež v akci a získali dotaci na vybavení. V roce 2009 jsme začali připravovat prostory nového klubu ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce.

Kde se vzal název Vješák?

Chtěli jsme vytvořit místo, kde bude mladé generaci dobře, kam bude moci přijít každý bez ohledu na to, jaké má problémy. Ty zde může odložit na pomyslný věšák a na chvíli na ně zapomenout. Červeně zvýrazněné JE v názvu odráží podíl mladé generace, dali jsme jim volný prostor. Tento název se líbil, zdál se jim atraktivní, a proto jsme souhlasili.

Když se ohlédnete zpět, co vám v souvislosti s Vješákem nejvíce utkvělo v paměti?

Nejvíc mě těší, že mohu vidět celou řadu mladých lidí, kteří klubem prošli. Někteří přišli třeba jen jednou, důvodem mnohdy byly stísněné prostory, které jsme předtím využívali. Je ale hodně mladých lidí, kteří chodí do klubu po celou dobu, a to mě těší. Cítím, že je jim u nás dobře, sami se už podílejí na přípravách aktivit. Pomáhali nám např. zajišťovat kampaň Společně proti kouření. Jsem rád i za stále se zlepšující vybavení klubu, mezi které patří např. elektronické bicí.

Od loňska činnost provozujete v nových prostorech. Jste nyní se zázemím spokojeni?

Čtyři roky jsme fungovali ve studijním středisku Univerzity Karlovy. Pak jsme dostali nabídku využít prostory po nekuřáckém klubu Chillout, na kterou Sbor Jednoty bratrské přistoupil, a přestěhovali jsme se. Pod jednu střechu se tak dostala veškerá činnost, tzn. jak činnost klubu Vješák, tak rodinného centra Sedmikráska, které funguje už osm let. V současné době tedy využíváme jedno vybavení pro víc aktivit, což je výhoda. Získali jsme i kuchyňku, která nám dosud chyběla. Můžeme tak zapojovat mladé lidi do příprav občerstvení během pořádání oblíbené pizza párty a jiných akcí.

Jaké aktivity a program návštěvníkům klubu nabízíte?

Nabízíme dva typy. Jednak to je volnočasový klub jako takový, který funguje každé pondělí, úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. K tomu probíhá ve čtvrtek večer pro dívky Cvičení pro radost a v pátek večer florbal v pronajatých tělocvičnách. To je pravidelná činnost. V rámci klubu mohou návštěvníci využít celou řadu deskových her, máme stolní fotbal i hokej, poměrně kvalitní hudební nástroje, k dispozici je internet a další vybavení. Zájemcům pomáháme se studiem, mohou zde dělat domácí úkoly, pořádáme i různé video projekce.

Druhá možnost jsou jednorázové aktivity, např. zmíněná pizza párty, turnaje deskových her apod. Dále aktivity mimo prostor klubu, např. turnaj v baseballu ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením Pětka z Rychnova, při němž účastníci získávají další kontakty, pořádáme i turnaj v kroketu apod. Už rok také provozujeme airsoftový klub, abychom podporovali spolupráci rodičů s dětmi – učí se tam týmovosti, vymýšlení strategie, ale také prohrávat a hlavně se upevňují vztahy otcové-děti.

Vedle toho jsme se v době letních prázdnin účastnili tzv. service projectu a pomáhali při stavbě školy Jednoty bratrské v Nové Pace. Zhruba padesát mladých lidí na stavbě týden pomáhalo s bouráním, úklidem, také hráli různé hry. Veškeré náklady na pobyt si každý účastník hradil sám.

O co je největší zájem?

To se hodně mění podle toho, jaká skupina přijde. Jedni rádi hrají hru World of War, která simuluje situace z II. světové války, jiní stolní fotbal. Hodně atraktivní jsou elektronické bicí.

Má Vješák pevnou členskou základnu?

Klub je otevřen komukoliv bez rozdílu pohlaví, vyznání, sociálního začlenění, lidem ve věku od 12 do 26 let. Pro návštěvníky je zdarma, hradí si pouze občerstvení. Naším mottem je: Neděláme rozdíly. Návštěvníci ale musí dodržovat určitá pravidla: nemluvit sprostě, nenosit zbraně, nenadávat druhým. Klub samozřejmě využívá i základna Sboru Jednoty bratrské.

Provozovatelem klubu je občanské sdružení Centrum pro všechny generace. Kdo financuje provoz?

Klub založila církev. Kvůli možnosti získání dotací jsme založili občanské sdružení. Z dotací hradíme nájmy, dále kupujeme vybavení, popř. drobné mzdy vedoucích.

Jak bude klub podle vás vypadat za dalších pět let?

Přál bych si, aby i za dalších pět let tady byl stabilní tým, který se ve Vješáku věnuje mladé generaci. Přál bych si, aby mezi mladou generací neubyl o Vješák zájem. Také aby se o Vješáku více vědělo. Přál bych si další rozvoj spolupráce s městem, také abychom našli další partnery, kteří by podporovali naši činnost a podíleli se na ni. Pak bychom mohli zaměstnat další vedoucí a věnovat mladým lidem ještě větší péči.

Dana Ehlová