V Dobrušce ve volebním okrsku číslo čtyři, kde se volební místnost nachází v Kulturním domě, dochází ke změně vstupu do volebních prostor. Vstup je zajištěn vchodem od autobusového nádraží - na místě je vstup označen informačními tabulemi. Takto se volilo již v prvním kole.