Platí to evidentně nejen o sčítání hlasů v komunálních volbách, které v Častolovicích trvalo nejdéle v republice, ale i o řešení následujících volebních stížností.

Hradecký krajský soud jich řešil v celém kraji osm, dvě z Častolovic si nechal na konec. A včera o nich rozhodl stejně jako v ostatních případech.
Zamítl je, volby jsou tedy platné. A to i přes řadu zjevných pochybení volební komise, kde vládl podle kritiků zmatek, nebyla dodržována zásada tajného hlasování a kdy hlasy sčítali lidé, kteří tam neměli co dělat.

„Soud uzavřel, že sice došlo k porušení zákona o volbách, nicméně ne takové intenzity, která by 'zatemňovala' volební výsledky. Proto stížnosti jako nedůvodné zamítl," stojí ve verdiktu soudu. Ten je pravomocný a nelze se proti němu odvolat.
Dosavadní starostka Jarmila Novohradská rozhodnutí zkritizovala.

„Při sčítání bylo obrovské množství chyb. Soud se s nimi ovšem vypořádal konstatováním, že zákony sice platí, ale není třeba je respektovat," řekla Novohradská. Připustila však, že obě stížnosti na volby podaly právě její voličky.

Volby v politicky roztříštěných Častolovicích skončily patem. Novohradská sice dostala suverénně nejvyšší počet hlasů, ale její kandidátka jen čtyři mandáty z 15. Povolební situace, kdy se do zastupitelstva dostalo devět stran, je tu velmi vyostřená.

Soud zamítl poslední stížnost na volby

Častolovice – Královéhradecký krajský soud i jeho pobočka v Pardubicích zamítly všechny návrhy na neplanost komunálních voleb podaných ve východních Čechách. Jako poslední soud včera zamítl dvojici žalob týkajících se voleb v Častolovicích na Rychnovsku. Tam sčítání hlasů probíhalo nejdéle v republice, déle než 16 hodin. Výsledky ze zdejšího jediného okrsku byly známé až druhý den po šesté hodině ráno. Právě délka sčítání, provázející zmatky a pochybení volebních komisařů při hlasování i při následujícím sčítání byly důvodem dvou stížností zdejších občanů.

Soud sice určitá pochybení při volbách i při sčítání uznal, nicméně ta prý nemohla ovlivnit celkový výsledek voleb. „Nebylo možno nevidět, že návrhy byly založeny na pouhých domněnkách, které se navrhovatelkám nepodařilo zkonkrétnit ani při jednání soudu," píše se v patnáctistránkovém usnesení soudu. Verdikt je stejně jako v případě všech ostatních volebních stížností pravomocný, nelze proti němu podat kasační stížnost. ⋌(kim)