Voliči sem každoročně chodí vhazovat obálku do urny, už se jim to nezdá ani divné. 

Sauna v Dlouhé Vsi však není jediným netradičním místem na Rychnovsku. Hned ve vedlejší vesnici, nazývané Roveň, volí zdejší obyvatelé přímo ve školní jídelně. 

Státní vlajky však visí i na dalších zvláštních místech. Vlajkou je vyzdobená také myslivecká chata v Panské Habrové. Přímo v jejích útrobách pak sídlí volební komise. Voličům tak mohou závidět milovníci myslivosti.

I velká města v okrese se mohou chlubit volební urnou na netradičním místě. Například v Dobrušce chodí lidé pravidelně volit do místního krytého bazénu. V Rychnově se volí také v domu dětí a mládeže.

Někde jsou ale místa naopak zcela typická, většinou to jsou obecní úřady.