Podmínkou výkonu volebního práva je zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad. V Rychnově se volí v těchto 14 stálých volebních okrscích:

1. Myslivecká chata (změna volební místnosti) - Panská Habrová 93
2. Domov mládeže 1, Masarykova 623 – Vyšší a průmyslová škola
3. Městské informační centrum (změna volební místnosti) - Svatohavelská 105
4. Základní škola Českých bratří 1388
5. Ministerstvo zemědělství ČR - Jiráskova 1320
6. Městské informační centrum - Svatohavelská 105
7. Kino – Hrdinů odboje 671
8. Kino – Hrdinů odboje 671
9. Úřad práce – Štemberkova 1433
10. Základní škola Rychnov n. K. - Javornická 1596
11. Základní škola Rychnov n. K. - Javornická 1596
12. Sauna – Dlouhá Ves 164
13. Školní jídelna – Roveň 56
14. Klubovna u hasičské zbrojnice - Lipovka 19

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.