Všem osloveným jsme položili stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů najdete ještě v příštím týdnu na tomto místě.

Odpovídá starosta Borohrádku MILAN MAČEK: „Samotný vznik krajů považuji za problematický. Vzhledem k velikosti naší republiky by postačilo daleko méně územních celků, které by však měly větší váhu. Bylo to ale politické rozhodnutí, které mělo zajistit nová úřednická místa. Vadí mi malá podpora měst typu Borohrádku a nedostatečná komunikace ze strany kraje. V programu obnovy venkova je nyní žalostně málo prostředků, což má vliv na vybydlování některých oblastí. Za státní dotace se pak udržují louky, místo toho, aby se zemědělsky využívaly. Pokud se to nezlepší, bude to špatné."