Všem jsme položili stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit?

Odpovídá starosta Týniště n. Orl. JAROSLAV MATIČKA: „Samozřejmě co mě napadá na prvním místě a co musím pochválit, je zajištění dopravní obslužnosti v kraji. To si myslím, že je docela na solidní úrovni. Během posledních šesti let nám také pomohl v obnově techniky naší zásahové požární jednotky.  Jinak bych dlouho musel přemýšlet, abych ještě něco vymyslel. Dle mého názoru by se měl kraj jednoznačně zaměřit na stav komunikací druhé a třetí třídy v jeho správě."

Jaroslav Matička

Jaroslav Matička

Odpovídá starosta Vamberka JIŘÍ MAZÚCH: „Neumím vyjmenovat, s čím vším nám kraj pomohl. Samozřejmě doposud nám pomáhal, protože měl granty a dotace. Teď na druhou stranu víme, že pokud bude naplněno nové rozpočtové určení daní, tak to bude na úkor peněz z krajů a na úkor dotací. Já jsem trochu přes dopravu, takže jsem přesvědčený, že kraj by měl více řešit dopravní infrastrukturu. A to  dobudováním hlavních tahů a komunikací, protože tím je pak snazší dostupnost i ve školství a zdravotnictví."

Jiří Mazúch

Jiří Mazúch