Pokud nebude zákaz respektován, vodoprávní úřad to bude chápat jako nakládání s vodami v rozporu s vydaným rozhodnutím a provinilcům hrozí pokuty. Zákaz platí pro fyzické i právnické osoby, nevztahuje se pouze na čerpání vody za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, která je chudá na déšť, se situace výrazně nezlepší ani v příštích dnech.