„Aktuálně byl dokončen projekt na její revitalizaci. Chceme využít dotačních programů týkajících se vodních nádrží a opravit ji. Pokud bude výzva vypsána a podaří se nám v ní „umístit“, rádi bychom v příštím roce revitalizaci provedli,“ dodává Jan Hostinský.