Dohodli se na tom zástupci měst či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně kanalizací a čistíren odpadních vod, s rychnovskou společností Aqua Servis. Ta je nájemcem a provozovatelem tohoto majetku.

Cena vodného za kubík vody činí v současné době 40,60 korun a stočné je 40,40 korun. Cena stočného se drží na stejné úrovni už osmým rokem. Vodné se navýšilo pouze v roce 2015 o necelá tři procenta.