Akce se uskuteční 13. a 14. dubna a dobrovolníci budou zbavovat Orlici a její blízké okolí od Kostelce nad Orlicí až po Krňovice od PET lahví, kanystrů, skleněných láhví, hadrů, kusů nábytku a dalšího nepořádku, který se tu vyskytuje.

„Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Dobrovolná práce tak bude vyžadovat od účastníků určité vodácké dovednosti. Uvítáme však i pomoc „nevodáků“, kteří se budou chtít zapojit do akce. Součástí bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice podle vodáckých tradic v Kostelci nad Orlicí,“ zvou organizátoři.

Máte-li zájem zúčastnit se této dobrovolné akce, napište v jakém rozsahu (oba dva dny nebo pouze jeden den) a zda s vlastním vodáckým vybavením na e-mailovou adresu: cisteniorlice@seznam.cz nebo volejte na telefonní číslo 607 203 824. Více informací naleznete v plánu čištění a organizačních pokynech na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz.