„Další vlaštovka pracovní skupiny je tu. Máme na stole studii, kudy povede vodovodní potrubí, které dopraví chybějící vodu přes Náchod do podhůří Orlických hor,“ uvádí předseda a koordinátor pracovní skupiny Drahoslav Chudoba.

„Voda pro Podorlicko“ má v plánu zásobit celou oblast Podorlicka kvalitní pitnou vodou v kojenecké kvalitě. Aby toho dosáhla, chce využít „jezer“ podzemní vody Polické pánve a Vysokomýtské synklinály k zásobování deficitních míst.

Oblast Polické pánve není z vodohospodářského pohledu žádnou okrajovou částí ČR - svým významem přesahuje hranice tohoto území. Díky „produkci“ zhruba 420 vteřinových litrů je z hlediska zásob podzemních vod nejen soběstačnou oblastí, ale přebytky jsou distribuovány i mimo toto území.

Z podzemního jezera je zásobován region Broumovska, ale i Náchod, Nové Město nad Metují a vodárenský systém je propojený přes Českou Skalici a Jaroměř do Hradce Králové. Nyní se k odběratelům přidá i Podorlicko.

„Díky tomuto jezeru můžeme přivést dostatek kvalitní vody tam, kam potřebujeme. Stačí vše jen vzájemně propojit. Jsem rád, že máme dokument, který řeší místo napojení na východočeskou vodárenskou soustavu v návaznosti na stávající vodovody a kudy bychom mohli dostat vodu do deficitní oblasti na Rychnovsku,“ vysvětluje Drahoslav Chudoba.

„Je to už druhá vlaštovka „Vody pro Podorlicko“ a já si této spolupráce nesmírně vážím. Krok pana ředitele Téra dokazuje, že pracovní skupina a její kroky jsou promyšlené,“ uzavírá Chudoba.

Dalším z úspěšných projektů pracovní skupiny je zajištění dotace šesti milionů korun na posílení skupinového vodovodu pro Svazek obcí Dřížná na Podorlicku. „Věřím, že nám pracovní skupina svými plány a jejich realizací pomůže překonat sucho příštích let,“ dodává předsedkyně Svazku obcí Dřížná Zdeňka Seidelová.

Riziko, že by kvůli vodní pomoci pro Podorlicko chyběla voda v jejím domovském regionu, Dušan Tér nepřipouští.

„Voda nám na Náchodsku určitě scházet nebude. V současnosti bereme z Polické pánve zhruba 50 procent množství, jaké se čerpalo na přelomu 80. a 90. let minulého století. Tenkrát byla nízká cena vody a byla jí velká spotřeba. Teď už se každý snaží šetřit a lépe hospodařit, takže výroba vody šla v podstatě na polovinu,“ říká předseda představenstva VaK Náchod Dušan Tér.

„Celý projekt zásobení Podorlicka vodou v kojenecké kvalitě mi dává smysl. Kroky pracovní skupiny podporuji. Čím dříve začneme, tím lépe. Proto už máme v ruce studii přivaděče na stávající vodovody. Nyní přesně víme, kudy by potrubí mohlo vést,“ dodává Dušan Tér. 

Východočeská vodárenská soustava měří přes sto kilometrů a zásobuje vodou asi půl milionu lidí na východě Čech. Ročně jí protečou až čtyři miliony kubíků vody. Byla dokončena v roce 1999 a propojuje vodovody Náchodska, Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další.

Tato soustava je napájená z Polické pánve, kde je dostatek podzemní vody. Druhým místem ve východních Čechách, kde je dostatek podzemní vody, je Vysokomýtská synklinála. Ta však s Východočeskou vodárenskou soustavou doposud propojená není. To hodlá pracovní skupina změnit a jednotlivé soustavy vzájemně propojit.

Celkově se jedná o cca 80 km nového potrubí, které by mělo vzniknout v rámci propojování obcí s Východočeskou vodárenskou soustavou.