Voda pro Podorlicko vytváří plán propojení jednotlivých vodárenských soustav a bude také řešit neméně důležité hospodaření s vodou v krajině. V rámci prvního bodu, tedy propojování vodárenských soustav, plánuje skupina připojit jednotlivé obce Podorlicka, které trpí nedostatkem vody, na páteřní Východočeskou vodárenskou společnost. Vytvoří se tak nová soustava potrubí, která spojí jednotlivé obecní vodovodys páteřní sítí.

Druhým neméně důležitým úkolem pracovní skupiny je vyřešit hospodaření s vodou v krajině a zadržování vody v krajině. Právě proto jsou mezi členy pracovní skupiny také místní zemědělci a lesníci.

„Se zemědělci chceme rozvést hlubší debatu například o orbě. Naším cílem je vysvětlit velkým zemědělcům, proč je potřeba používat organické hnojení. Hlína se tím prohnojí, voda bude více vsakovat do půdy a zůstane na poli. S lesníky bychom zase rádi vyřešili vysazování listnatých stromů v lesích. Kvůli kůrovci mizí lesy. Voda tím pádem teče pryč. Pokud budeme kromě jehličnanů vysazovat i stromy listnaté, bude se voda více vsakovat a méně odpařovat,“ shrnuje plány pracovní skupiny Drahoslav Chudoba.

Konkrétní projekty v boji proti suchu, které pracovní skupina připraví, by měly být financovány kombinací prostředků fondů Evropské Unie, státního programu Boj se suchem a prostředků Královéhradeckého kraje.