„Tento kraj se trápí suchem už řadu let a zatím nepřichází řešení. Chceme připojit region na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu a konkrétními kroky zadržet vodu v krajině,“ vysvětluje koordinátor skupiny Drahoslav Chudoba. 

Skupina má v tuto chvíli 20 členů. Kromě starostů obcí v ní působí také hydrogeolog Svatopluk Šeda, šéf výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně Jiří Novák, ředitel Správy lesů šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů v Opočně Ladislav Šimerda a dále několik místních zemědělců a lesníků. Tito odborníci se budou scházet pravidelně jednou měsíčně, aby připravili potřebné podklady a ty dále předali Královéhradeckému kraji, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu životního prostředí.

„Beru to jako výzvu. Dvacet let se věnuji hospodářským projektům ve spolupráci s různými obcemi. A zároveň jsem zemědělec a myslivec a boj proti suchu beru jako součást svojí profese. Postupnými kroky pracovní skupina docílí toho, abychom Rychnovsko a celé Podorlicko zásobili vodou,“ uvádí Drahoslav Chudoba. 

Východočeská vodárenská soustava měří přes sto kilometrů a zásobuje vodou asi půl milionu lidí na východě Čech. Ročně jí protečou až čtyři miliony kubíků vody. Byla dokončena v roce 1999 a propojuje vodovody Náchodska, Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další. Tato soustava je napájená z Polické pánve, kde je dostatek podzemní vody. Druhým místem ve východních Čechách, kde je dostatek podzemní vody, je Vysokomýtská synklinála. Ta však s Východočeskou vodárenskou soustavou doposud propojená není. To hodlá pracovní skupina změnit a jednotlivé soustavy vzájemně propojit.