V Rychnově nad Kněžnou přivítala učitele anglického jazyka, který žil léta v severní Americe, místostarostka Jana Drejslová. Ulicemi města provázel potomka Josef Krám. Zavítali mimo jiné k památníku holokaustu a na místa, kde stál rodný dům Karla Poláčka či gymnázium, které proslulý humorista navštěvoval. Jejich kroky je zavedly 
k sousoší „Bylo nás pět" 
a na Poláčkovo náměstí, kde se Tomáš Jelinowicz nechal zvěčnit vedle busty svého slavného dědečka.