Někteří je hájí a jejich návrat do české krajiny vítají, jiní by je nejraději opět odkázali do světa bájí a pověstí. V deštenském muzeu se na třetí debatě o vlcích bude mluvit nejen o těchto šelmách v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, ale například i vlcích a myslivosti, o zkušenostem s nimi ze sousedního Polska a také o dotační podpoře na ochranu stád a náhrady škod.

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm východní Čechy, Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou zvou na III. besedu v souvislosti s výskytem vlků v našem regionu.
K diskuzi jsou připraveny následující příspěvky a okruhy:
RNDr. Václav Pavel, Ph.D. - Vlci v CHKO Orlické hory
Ing. Tomáš Havrlant - Vlk obecný - současný stav u nás a v Evropě
Ing. Rudolf Remeš - Presumpce viny aneb kdo sežral Karkulku?
Petr Urban - Vlci a myslivost, zkušenosti s vlkem ze sousedního Polska
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - Dotační podpora na ochranu stád a náhrady škod
Setkání se uskuteční v prostorách Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách v pátek 21. dubna 2023 od 16.30. Drobné občerstvení je zajištěno.

I jeden z největších chovatelů ovcí v Orlických horách Pavel Mach z Šedivin u Kounova tu v předešlých letech zaznamenal napadení několika kusů ovcí, přičemž podezření padá právě na vlky.

V minulých dnech přitom Královéhradecký kraj varoval obce v Podkrkonoší, ale i na Rychnovsku před výskytem méně plachých vlčích jedinců.

„Taková informace se objevila na facebooku Královéhradeckého kraje, ale co se týká Rychnovska, jde zřejmě o omyl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s Královéhradeckým krajem vydala varování před méně plachými jedinci v Podkrkonoší. Jde o dva mladé vlky v oblasti Rudníku, Čermné a Vítězné, kteří nemají strach z lidí, na Rychnovsku o mimořádně se chovajících vlcích žádné informace nemáme,“ podotýká Václav Pavel, zoolog Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

Vlk. Ilustrační foto.
V Orlických horách je okolo 15 vlků. Pokud o vás budou vědět, nepotkáte je

Neznamená to samozřejmě, že by toto teritorium šelma opustila. Fotopasti Vlčích hlídek zaznamenaly první snímky, na nichž je zachycena v Orlických horách, na konci srpna a září roku 2020. Sedmičlennou vlčí smečku pak 2. října 2021 nedaleko Zielence na rašeliništi na polské straně Orlických hor natočil na mobil Sławomir Zagórski.

„Po zkušenostech z předchozích let můžeme konstatovat, že se vlci v oblasti Orlických hor v jarním období intenzivněji potulují, často mladí vlci, kteří se nerozmnožují a teprve získávají zkušenosti, a častěji tak dochází i k náhodným setkáním s lidmi. Tito vlci jsou plaší a po zahlédnutí člověka rychle zmizí,“ uklidňuje zoolog.

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"
Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"

Podle něj jde o běžný stav, který pro tuto dobu a následující roky bude čím dál normálnější, už dva tři roky se tak děje.