MARIE OTAVOVÁ
Ředitelka společnosti Kultura RK

Je pravdou, že mezi dětmi jsou značné rozdíly a každé z nich se vyvíjí individuálně. Avšak domnívám se, že do školy by měly nastupovat děti ve stejném věku, tedy v šesti letech, pokud jsou na to zralé. Dítě, které má vysoký vědomostní základ v některé z oblastí, ať už se jedná o matematiku, přírodní vědu nebo další, je možné motivovat a rozvíjet i jinak než brzkým nástupem do školy. Myslím si, že by k tomuto účelu měly sloužit kroužky a nejrůznější zájmové aktivity, popřípadě i rodiče mohou dítě stimulovat. Obávám se totiž, aby brzký nástup do školy těmto dětem spíše neuškodil. Rozhodující podle mne není jen intelekt, ale také psychická zralost nebo motorika.
Verdikt: NE

JIŘÍ VÁCLAVÍK
Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Pokud jsou tyto děti dostatečně duševně i fyzicky vyspělé, tak určitě ano. Nadané děti jsou obvykle velice zvídavé a tvůrčí, rády se učí novým věcem, a proto pro ně zpravidla bývá pobyt ve třídě s „obyčejnými" vrstevníky ubíjející a mnohdy i značně frustrující. Myslím si, že případná ztráta dětství pro výjimečné děti není po psychické stránce až tak rozhodující a citelná.
Verdikt: ANO

Jiří Václavík

ZDENĚK NOVÁČEK
Majitel zámku v Potštejně

Já si myslím, že šest let je pro nástup povinné školní docházky ideálním věkem. Pět let je podle mne příliš brzy, protože řada dětí přijde díky odkladu do první třídy až v sedmi letech. Dvouletý rozdíl pak už musí být v jedné třídě docela znatelný. To může mít dopad na vztahy mezi dětmi a klást větší nároky na učitele. K tomu, že začít navštěvovat základní školu v šesti letech je optimální varianta, nás vede dlouhodobá zkušenost.
Verdikt: NE

PAVEL ŠTĚPÁN
Vedoucí Společenského centra v Dobrušce

Myslím, že ano. Proč by ne?  To samé si myslím o tom, že děti nastupují do školy později. U každého k tomu jsou a budou jiné předpoklady a schopnosti. Otázka zní, jestli se jim tím nezkracuje to tolik pěkné dětství, kterého v dnešní uspěchané a náročné době mají stále míň a míň.
Verdikt: ANO

Pavel Štěpán

FRANTIŠEK KINSKÝ
hrabě a majitel zámku v Kostelci n. O.

Nedostávám lehké otázky. Žádná z otázek, kterou jsem dostal a na kterou jsem se pokoušel odpovědět, nemá jednoznačné ano, ne. Stejně tomu je i tento týden. Já osobně si myslím, že čím později jdou děti do školy, tím lépe. Závidím jim volno, svobodu, hry. Myslím si, že podřizovat dítě disciplíně již v tak raném věku jako je pět let, je prostě brzo. Okrádáme dědi o to nejkrásnější a to je dětství. Vím, nadané dítě se pak ve škole nudí, ale s dobrým pedagogem tomu tak být nemusí. Takže ne. Dejme dětem dětství a rodinu co nejdéle je to možné.
Verdikt: NE

František Kinský

Verdikt poroty se tentokrát přiklonil k názoru, že pětileté dítě by přeci jen mělo ještě užívat bezstarostného dětství bez školních povinností. Proti nástupu do školy v pěti letech byli tři porotci z pěti.