PAVEL ŠTĚPÁN,
vedoucí společenského centra v Dobrušce
Mám prozatím zkušenosti velice dobré. Nemyslím tím pouze mé osobní, ale i pracovní v souvislosti se zařízením města, které řídím. Taktéž výborně spolupracujeme s městskými strážníky. Kauza Janoušek vs. policie je pro moji osobu výrazem neuvěřitelné nabubřelosti a hlavně dokladem toho, co si jednotlivec vůči těmto orgánům a společnosti může dovolit. Jsem zvědav, jak policejní orgány i justice s tímto otřesným případem naloží!

ZDENĚK NOVÁČEK,
majitel zámku v Potštejně
Osobně s policií naštěstí příliš mnoho zkušeností nemám vyjma několika drobnějších dopravních přestupků. Pokud mě však zastavili, chovali se ke mně vždy slušně. Domnívám se, že policie by měla mít respekt, avšak bohužel někteří její členové si jej sami podkopávají. Škodí tím poté policii jako celku, která přestává být pro občany důvěryhodná. Různých kauz, kdy muži zákona neměří všem stejně, bylo již několik. A poslední případ pana Janouška je opravdu neskutečný. Myslím si, že chyba je i v zákonech, kde nejsou za tyto činy dostatečné tresty. Navíc o mnoha případech politiků či jiných prominentů se sice dozvídáme, ale již neznáme výsledek, zda a jak byli potrestáni. To už ale je spíš problém celého systému než policistů.

MIROSLAV ZEMÁNEK,
Správce log. dat ve Škoda Auto, Kvasiny
Není jednoduché obecně zhodnotit policii na základě informací, které jako řadový občan o její práci mám. Jedna věc je osobní zkušenost. Dosud jsem byl v kontaktu v podstatě pouze s policisty dopravními. Zde musím konstatovat, že se při všech našich setkáních chovali korektně a velice profesionálně. V protikladu tomu stojí třeba zveřejněné korupční kauzy, suspenzace a sebevraždy elitních policejních důstojníků či jejich anonymní výpovědi do médií. Mohu se jen dohadovat, pod jak obrovským tlakem nejrůznějších temných sil je policie nucena pracovat a jaký vliv může mít tento tlak na její pozici nezávislé instituce.

MIROSLAV VÁVRA,
ředitel nemocnice v Rychnově nad kněžnou
Já se přiznám, že jsem doposud neměl žádnou praktickou zkušenost s policií, nedostal jsem se do žádného sporu se zákonem. Samozřejmě, že postup policie v případě pana Janouška považuji za naprosto skandální. Myslím si, že postupovali nestandardně ve srovnání s tím, jaký je postup u řadových občanů. V tomto případě, kdy došlo k neposkytnutí pomoci, k úmyslnému ohrožení, pokusu o útěk, si myslím, že potrestání zasahujících policistů včetně jejich nadřízených by mělo být exemplární.

(sir, cis)