Radka Polívková
ředitelka ZŠ Masarykova

Listopad 1989? Tak ten si pamatuji velice dobře. Jako studentka pedagogické fakulty jsem v předvečer událostí, tedy 16. 11. 1989, zpívala ve fakultním sboru v Městské hudební síni Hradec Králové na oslavách založení fakulty. Přesně si vybavuji text Jana Nerudy: „Z bouřného času jsme se narodili, teď do bouřných časů jdem…" A další dny byly skutečně bouřlivé. Veškeré dění na fakultě probíhalo pod taktovkou studentů vyšších ročníků. My jsme spíš přihlíželi a snažili se v nové situaci zorientovat. Na fakultě došlo k výrazným změnám, řada pedagogů odešla, noví či staronoví je vystřídali a upravila se skladba předmětů. A mohli jsme začít cestovat.....
Za těch 26 let se mnohé změnilo. Všechny eufórie a nadšení postupně opadnou a vystřídají je všední dny. Mě čekalo dokončení studia, nástup do zaměstnání, krásné rodičovské povinnosti atd. Vlastně jsem žila obyčejný život, jaký jsem si vybrala.
Ráda dělám věci, které mají smysl a neplýtvám energií tam, kde to podle mě smysl nemá a co nezvládnu. Nekritizuji bezhlavě vše kolem sebe, ale pochopitelně mě znepokojuje současné dění kolem nás. Bojím se o budoucnost našich dětí a bohužel mám pocit, že už zase přestáváme mít možnost volně cestovat.....

Petr Dujka
majitel doudlebského zámku

Až jednou budu psát knihu, jedna kapitola bude patřit tomuto dnu. Na odpověď bych potřeboval snad celou dvojstranu, takový den plný silných zážitků to tehdy byl. Prožil jsem ho se studenty, a to od Albertova až po Národní třídu.
Co se podařilo? Inu, podařilo se jim to. Moc byla předána, z mnoha ředitelů firem se stali jejich majitelé, z mnoha šikovných pracovníků se stali nezaměstnaní, pomalu mizí základní lidské hodnoty, někam se nám schovává spravedlnost a vytrácí se slušnost. Naučili jsme se tunelovat, ale nový tunel si postavit neumíme. Smíme se projíždět po světě, ale po vlasti se kodrcáme po okreskách, jelikož dálnice si buď postavit nezvládneme nebo jejich stavbu zmaříme. Není bohužel resort, na kterém by mi nic nevadilo. Ale něco pozitivního přece jenom máme – můžeme si na to všechno alespoň zanadávat.

Co si myslí osobnosti regionu?

Rychnovský deník přináší novou anketu, ve které budou na otázky, jež hýbou děním v okrese, v zemi, ale i na světě odpovídat významné osobnosti Rychnovska.

Rubrika bude vycházet pravidelně v sobotním vydání.

Souhlasíte s názorem dnešní poroty? Nebo si myslíte něco úplně jiného?

Diskutujte na našich internetových stránkách 
rychnovsky.denik.cz