Mše věnovaná odkazu sv. Huberta začíná v 16 hodin a vystoupí na ni trubačský soubor Markazíni spolu s rychnovským pěveckým sborem Carmina Alta. Připomeňme, že uctívání sv. Huberta jako patrona lovu zavedl papež Řehoř III. v letech 731 - 741 jako protiváhu k Dianě, pohanské bohyni lovu. Dnes je pro všechny myslivce, věřící i nevěřící, sv. Hubert symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů.

Dana Ehlová