Zakázán vstupu do aleje

„Na soutoku Říčky a Zdobnici na Hamernici způsobila páteční bouře polom. Další případ poničených stromů byl na památné aleji v Rokytnici. Několik jich vítr vyvrátil a několik jich bude muset být pokáceno,“ hovořil o následcích ničivého větru vedoucí Chráněné krajinné oblasti Orlické hory David Rešl. Včera byl do této převážně lipové aleje, vedoucí k Novému Dvoru, zakázán vstup. Odborná firma zde totiž odstraňovala nalomené větve a prohlížela stav dřevin.

Jednodruhový smrk představuje riziko

Bouřky a silný vítr jsou v přírodě běžným jevem, který se pravidelně opakuje. Ničivý dopad mívají z různých důvodů. Může jít například o místo, kde se vytvoří takzvaný bořivý vítr. Rizikovým faktorem jsou lokality s mělkou půdou, například na svazích nebo skalnatých místech – takovým případem je právě čerstvý polom v Hamernici. Jednodruhové porosty smrku, který má mělký kořenový systém, jsou na působení větru rovněž extrémně náchylné. „Správa CHKO se dlouhodobě snaží vyjednávat, aby vlastníci lesa zvyšovali zastoupení listnáčů v porostu a tím podpořili jeho stabilitu,“ řekl dále k tématu vedoucí David Rešl s tím, že CHKO v těchto případech poskytuje finanční příspěvek.
Za stav stromů poškozených povětrnostními podmínkami odpovídají majitelé pozemku. V případě pochybností o jejich stabilitě mohou požádat o kontrolu firmu, která se zabývá ošetřováním dřevin.