To bylo jedno z témat, kterými Opočno žilo v únoru letošního roku, tehdy byla na jednání zastupitelstva veřejnost seznámena s plánem postupné revitalizace. S prvními kroky začal správce areálu na jaře, další stromy se odborného ošetření dočkaly nyní.

Správcem parku je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov. Finančně náročnou revitalizaci bude provádět postupně. „V celém areálu máme na ploše zhruba 22 hektarů asi 3000 stromů. Je nutné provést odborné posouzení všech, ale vzhledem k náročnosti takové inventarizace a s ohledem na finance je to práce na několik let. Letos proběhlo hodnocení dřevin v horní části u letohrádku, kde je zhruba 200 stromů. Zatím pouze 11 z nich bylo doporučeno k pokácení, na ostatních se nyní provádějí zásahy podle charakteru a míry poškození,“ sděluje Josef Jirák, správce opočenského zámku. Zásahy spočívají nejen v prořezávce větví či redukci koruny, ale například ve svázání rozdvojených stromů.

Ke kácení stromů bylo ze zákona nutné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny. „Spolu se žádostí jsme obdrželi výsledky dendrologického průzkumu, který prováděla odborně způsobilá projektantka. Stromy určené ke kácení jsme prohlédli na místě a vzhledem k jejich špatnému stavu jsme kácení povolili“, potvrzuje Jaroslav Koudelka z oddělení životního prostředí opočenské radnice a dodává, že zároveň byly předepsány náhradní výsadby v souladu se zpracovávaným návrhem sadových úprav parku.

Správce areálu počítá letos s ošetřením 60 stromů, přednost mají ty nejohroženější. Zdá se, že horní část parku by tak mohla být přístupná veřejnosti i v zimních měsících. Jasněji bude až po dohodě s městem, které by podle výsledků únorových jednání mělo vyřešit údržbu této části parku a instalaci zábran. Ty by zamezily přístup do ostatních prostorů, které čeká z důvodu bezpečnosti zimní uzavírka.

(dm)