Měl být srovnán se zemí, ale nakonec ho od tohoto údělu ušetřilo jeho vzácné schodiště s balustrádou, které jako jediné mělo zůstat zachováno. Všechny peníze určené na demolici poničeného svatostánku padly na přesun schodiště na zámek Skalka u Dobrušky. Toto trpké období přečkal s mnoha šrámy i několik kilometrů odsud vzdálený kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici. S jeho opravami pomohla veřejná sbírka, která se po dvou letech letos na podzim uzavřela.

Kostel na Vrchní Orlici je přístupný stále, zavírat ho prý nemělo cenu. Žádnou honosnou výzdobu uvnitř nečekejte. Co nestačil nahlodat zub času, o to se postarali nevítaní "hosté", kteří také svatostánek vykradli. "Vchodové dveře nebyly ani tak zchátralé, jako rozbité, vždycky tam někdo přišel, vyrazil je a rozmlátil. A když jsme udělal nové dveře a zamkl, hned je zase vyrazili. Takže je nyní kostel otevřen stále a průchozí pro veřejnost," říká Petr Zámečník, který v těchto prostorách připravuje výstavy a hudební setkání.

K vidění tu jsou trvale jeho fotografie zasazené do původních okenních rámů kostela, jedna z mála zdejších dekorací.

Kostel táhne výletníky, snoubence i filmaře

Jen na pár místech omšelé omítky vystupuje původní výmalba. Není to přitom tak dlouho, co v oprýskaných stěnách zely velké trhliny. Nyní už jsou zaceleny. Některé poškozené dřevěné prvky nahradily nové, ale tu surovou atmosféru si svatostánek uchovává. I kvůli ní se stal vyhledávaným místem nejen pro svatební obřady, ale také magnetem pro turisty a filmaře. Právě v těchto prostorách se natáčely scény do snímku Obsluhoval jsem anglického krále nebo do seriálu Labyrint.

"Lidí ani nestojí o to, abychom z toho dělali klasický barokní kostel. Láká je v tomto stavu," podotýká Luboš Tylš, starosta Bartošovic v Orlických horách, pod níž Vrchní Orlice spadá.

Pomohli dárci i dotace

Veřejná sbírka, která byla vyhlášena před dvěma roky, vynesla necelých 474 tisíc korun. S některými podporovateli, kteří se rozhodli přispět většími částkami, pak obec sepsala darovací smlouvy.

"Kromě toho jsme získali dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Dohromady opravy kostela vyšly na víc než 4 miliony korun. Zajistili jsme na něm to podstatné, zabezpečili jsme ho, aby do něj nadále nezatékala voda, aby nevlhl zespodu, dělala se nová střecha, hlavně střecha na věži, okenice ve věži i okna, kudy dovnitř pršelo. Kostel se prošrouboval a stáhl lany, aby se statika dále nerozjížděla. Prohnilé a napadené trámy byly vyměněny, na podhledu se natloukla nová prkna, dělala se omítka, opravila zákristie, kde je i nová podlaha, krov a střecha. Pod kůr v dolní i horní části jsme dali nové sloupy, aby nehrozilo, že se zřítí," vyjmenovává provedené záchranné práce starosta.

Na kůr vedou nová schodiště a rekonstrukcí prošla také márnice za kostelem. Do budoucna se počítá ještě s vybudováním parkoviště u kostela, ale pro tuto chvíli je prý hotovo, alespoň na nějaký čas. Obec se potřebuje soustředit na nutné investice na dalších místech. K nim patří i ty do kostela přímo v Bartošovicích v Orlických horách, kam se podíváme příště.

Vrchní Orlice

Připomínána je už v roce 1567 a jako samostatná obec v roce 1603. Rozkládala se na obou březích Hadinského potoka, pravostranného přítoku Divoké Orlice. Střed obce tvořila kromě kostela škola, hostinec, kovárna, mlýn, statek a kolářství. Jak připomíná Petr Zámečník, z těchto staveb se do dnešní doby zachoval kostel sv. Jana Nepomuckého postavený v letech 1708 až 1712 Karlem Rheinem z Rokytnice, který se později zabil pádem z lešení při stavbě kostela v Neratově), dále kovárna (čp. 077), kolářství (čp. 078), hospodářská část statku a trosky mlýna. Ostatní stavby, stejně jako většina těch v údolí Divoké Orlice, byly po odsunu německých obyvatel zbořeny. A nejen domy, po druhé světové válce byl odstřelen i kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého vedoucí přes Divokou Orlici z Vrchní Orlice do pruského Marienthalu.

Ještě v roce 1886 zde žilo 439 obyvatel, k roku 1938 klesl jejich počet na 203. 25. září téhož roku byl zde postřelen a záhy zranění podlehl 28letý dozorce finanční stráže Josef Navrátil, který tu má dnes v blízkosti pozůstatků zbořených domů svůj pomník.