„Vstupné bude dobrovolné a po ukončení představení bude předáno děvčatům žijícím v Kvasinách, které úderem blesku ztratily svoji milovanou maminku," uvádějí pořadatelé.

Obec Kvasiny se rozhodla pomoci vyhlášením veřejné sbírky. „Pomoc je určena na podporu nezaopatřených nezletilých dětí z Kvasin, které tragickou událostí přišly o maminku a které se tak z vteřiny na vteřinu ocitly ve složité životní situaci. Výtěžek bude použit na jejich studium aktuální životní a další běžné potřeby v jejich složitém období dospívání. Pomoci lze jakýmkoli finančním příspěvkem na transparentní účet založený u Komerční banky,“ informovala obec.

Číslo transparentního účtu je: 123-514840277/0100. Přispět je možné i do pokladniček na akcích pořádaných obcí Kvasiny.

Ilustrační fotografie.
Výstava připomíná 30 let svobody