Zastupitelstvo nově schválilo místní poplatek za využívání takového místa. Podle vyhlášky se veřejným prostranstvím rozumí všechny parky, návsi, hřiště, louky, ulice, místní a účelové komunikace, chodníky, průchody, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Jinou sumu bude muset zaplatit provozovatel cirkusu či lunaparku a jinou člověk, který bude po určitou dobu skladovat před domem písek. Kromě denního poplatku zastupitelé schválili i celodenní nebo týdenní paušál. V případě, že by se v Bolehošti objevili filmaři, suma se vyšplhá nejvýš. Za týden na 20 tisíc korun. Průměrně se však cena pohybuje kolem 50 až 300 korun za den.

Poplatky za užívání veřejného prostranství:

za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji tabákových výrobků a alkoholu
denní poplatek 20 Kč/den/m2
denní paušál 150 Kč/den

za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji ovoce, zeleniny sadby a jiných zemědělských produktů či potravin od prvovýrobce
denní poplatek 5 Kč/den/m2
denní paušál 50 Kč/den

za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
společný poplatek 5 Kč/den/m2
denní paušál – cirkusový stan 300 Kč/den/ks
denní paušál - kolotoč, atrakce 200 Kč/den/ks
denní paušál - střelnice a jiná zábavná zařízení 100 Kč/den/ks

za umístění prodejního zařízení, sloužícího k jinému účelu než je uvedeno v písmenech a, b, c
denní poplatek 10 Kč/den/m2
denní paušál 100 Kč/den

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto do 12 tun nebo pro zemědělské a lesní stroje
roční paušál 1000 Kč/rok/ks
měsíční paušál 100 Kč/měsíc/ks

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto nad 12 tun
roční paušál 3000 Kč/rok/ks
měsíční paušál 300 Kč/měsíc/ks

za umístění stavebního zařízení, stavebního nebo jiného materiálu a zboží (např. písek, kamenivo, dřevo, větve, cihly, autovrak, kontejner apod.)
denní poplatek 5 Kč/den/m2
denní paušál 50 Kč/den

za umístění malého reklamního zařízení 50 Kč/den

za umístění velkoplošného reklamního zařízení o výměře reklamní plochy do 5m2
týdenní paušál 50 Kč/týden
měsíční paušál 150 Kč/měsíc
roční paušál 1500 Kč/rok

za umístění velkoplošného reklamního zařízení o výměře reklamní plochy nad 5m2
týdenní paušál 100 Kč/týden
měsíční paušál 300 Kč/měsíc
roční paušál 3000 Kč/rok

za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl
denní paušál 5000 Kč/den
týdenní paušál 20 000 Kč/týden

(sir)