„Na Obchodní akademii T. G. Masaryka budeme pokračovat v neustálé modernizaci výuky, v kvalitní přípravě žáků na maturitu a na další studia," vyjádřil se ke včerejšímu rozhodnutí ředitel kostelecké obchodní akademie Václav Pavelka.

První muž kostelecké „obchodky" uvedl, že pracovní atmosféra školy ve všech maturitních oborech obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační technologie i v oboru VOŠ firemní ekonomika, dokazuje, že dělný pracovní tým dokáže hodně.

„V tomto trendu budeme na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí pokračovat," vysvětlil Pavelka.
Na obchodní akademii včera proběhla porada s učiteli a žhavou informaci se hned dozvěděli také studenti díky školnímu rozhlasu.

Rozhodnutím o neslučování byla velmi potěšena také ředitelka střední zemědělské školy a odborného učiliště v Kostelci nad Orlicí Yvona Bůžková. „Jsem velmi ráda, že to nakonec takto dopadlo. Sloučení by nebylo vhodné hned z několika důvodů. Jedním je například zcela rozdílné zaměření škol. Mohlo by to přinést také negativní dopad na veřejnost," domnívá se Bůžková.

Několikaměsíční jednání Rady Královéhradeckého kraje nakonec rozhodlo ve prospěch středních škol. Proti sloučení škol v Královéhradeckém kraji lobovali nejen zástupci jednotlivých škol, ale také mnozí starostové. Více informací o rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje přineseme v dalším vydání Deníku.