Dotaci dostanou provozovatelé obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s jedinou prodejnou. Kraj je podpoří prostřednictvím dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+.

„Finanční prostředky přesahující 3,8 milionů korun pomohou zajistit provoz pro 57 žadatelů. K podpoře obchodů dojde například v Barchově, Lípě nad Orlicí, Strážném, Dobřanech či Voděradech,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Adam Valenta.

Podpora malých místních prodejen je podle Valenty zásadním krokem pro zajištění občanské vybavenosti na venkově. Malé prodejny má podle něj smysl podporovat hned z několika důvodů.

"Kromě nakupování často slouží jako místo pro setkávání místních obyvatel. Obzvláště pro starší občany, kteří nemají tolik možností dopravy do velkých obchodů v okolních městech, jsou malé obchody v místě bydliště důležitou službou. Finanční zdroje také pomůžou s podporou zdejších drobných podnikatelů,“ popsal radní důvody finanční podpory venkovských obchodů.

Mezi uznatelné výdaje projektu bylo možné zařadit veškeré finanční prostředky vynaložené v roce 2022 v období od ledna do října, a to zejména na zaměstnance podílející se na chodu prodejny, pronájem prodejny či skladu, vytápění, osvětlení, či služby související s provozem a údržbou prodejny. Dále pak na výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu či obsluhou bezhotovostních plateb a nově také na pořízení neinvestičního majetku do 80 tisíc korun.

Z letošních statistik krajského úřadu vyplývá, že největší podíl žadatelů o dotaci představují především malá obchodní družstva a hned těsně za nimi se drží fyzické podnikající osoby. Na obchodní společnosti a obce pak připadají pouze jednotky podaných žádostí o dotaci.