Dvě z obcí v Orlických horách jsou zase o něco lépe chráněné před velkou vodou. V těchto dnech totiž Lesy ČR dokončily protipovodňová opatření na dvou úsecích menších toků, které jsou v jejich správě.

Konkrétně se jedná o Bartošovický a Liberský potok. V Bartošovicích se především rozšířilo koryto tamního potoka a tím došlo k zvýšení jeho kapacity.

„Břehy Bartošovického potoka jsou nyní opevněny kamenem v délce 452 metrů a navíc jsme do toku vložili revitalizační prvky v podobě mokřadů a výsadby břehových porostů,“ vysvětlil Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

V samotné obci prý na takový zásah do koryta čekali řadu let, protože dosavadní stav již nebyl vyhovující. „Zajištění břehů bylo staré desítky let a už vyhnívalo. Při větší vodě se vždy utrhl nějaký kus a hrozilo, že se zablokuje pod mostem. Provedené změny se občanům líbí a máme z toho dobrý pocit,” prohlásil Kostas Kotanidis, starosta Bartošovic v Orlických horách.

Celkové náklady na úpravu potoka se vyšplhaly na 5,6 milionu korun. Část těchto prostředků byla hrazena pomocí dotací ze státního rozpočtu, které jsou na protipovodňová opatření vyčleněny.

Práce na Bartošovickém potoce započaly již na podzim loňského roku. „Ještě déle trvala jejich příprava. V rámci ní se jednalo s vlastníky pozemků o hranicích záborů. Nakonec se dospělo ke shodě,” popsal Antonín Schreiber, správce dotčených toků z Lesů ČR. Další obcí, kterou pravidelně ohrožovala velká voda, je Liberk. „V místě provedených prací jsme vždy museli hladinu kontrolovat. Čekám, že nyní už by žádné problémy neměly nastat,” pochválil si starosta Jiří Ungrád. Proti stavebním úpravám prý nikdo z místních výhrady neměl. Kýženého výsledku dosáhly Lesy ČR náročnou úpravou koryta v délce více než půl kilometru. „Celkový náklad včetně opěrných zdí, kamenných rovnanin a dřevěných úkrytů pro ryby přesáhl 4,7 milionu korun,“ uvedl Tomáš Sajdl. V případě Liberka ale nebylo možné počítat se vznikem mokřadů jako v Bartošovicích. „Na tomto úseku byla prioritou ochrana před povodněmi. Údolí je tam velice úzké,” popsal Antonín Schreiber ze správy toků Lesů ČR.