Pořádající Dům dětí a mládeže vyzývá k procházce městem, při které soutěžící objeví v pěti lokalitách - v Kostelní ulici, na Šubertově náměstí a náměstí F. L. Věka, v okolí Společenského centra – Kina 70 a Opočenské ulici - celkem deset zastavení se slepičkou KOKO a vždy jednou otázkou s třemi variantami pro odpověď. Správné tipy povedou k vyluštění soutěžního hesla.

Soutěž probíhá od 26. března do 5. dubna a výsledky se těší přímo v DDM nebo prostřednictvím e-mailu - lamohlav@post.cz.

A nápověda na závěr: Všechna místa jsou veřejně přístupná, pozornost je třeba zaměřit na výlohy i okna. Ať se vám daří!