V době nedostatku volných pracovních míst a s tím spojenou obrovskou konkurencí na trhu práce je velice důležité vzdělávání. To platí nejen v případě čerstvých absolventů, ale především se to týká dospělých, kteří si chtějí udržet dosavadní zaměstnání nebo o něj již přišli a hledají si jiné uplatnění.

Oblíbeným vzdělávacím kurzem jsou bezesporu počítače. Dnešní doba řízená právě počítači k tomu nutí i ty největší odpůrce. Nejen že práce s počítačovými programy a internetem je často potřebná v zaměstnání, tyto znalosti ocení také senioři, kteří tak zůstávají aktivní, mohou získávat potřebné informace nebo jsou v přímém spojení se světem a především se svojí rodinou.

Těmto lidem v jejich snaze pomáhá i rychnovské Déčko. „V letošním roce jsme otevřeli dva kurzy pro dospělé. První je zaměřen spíše na maminky na mateřských dovolených, ten druhý na seniory. Úkolem je seznámit se s počítačem, operačním systémem a naučit se základní nastavení. To se týká hlavně těch, kteří s počítači dodnes neměli možnost pracovat. Dále se učí základy v textovém editoru či internetu, kde poznávají i oblíbené komunikátory, jako je například Skype, ICQ či Facebook a samozřejmě také elektronická pošta. Nakonec studenty čeká i grafický program a úprava fotografií. Je velmi důležité, aby se tomu věnovali i doma a trénovali,“ informoval učitel počítačových kurzů v DDM Rychnov nad Kněžnou Ladislav Vohralík. Dodal, že po úspěšném ukončení kurzu absolventi obdrží osvědčení, na něž by se měl brát zřetel v případě vstupu do zaměstnání apod. Přestože většina studujících jsou naprostí začátečníci, dle jeho slov výuka probíhá ve výborné atmosféře.

Celoživotním vzděláváním se zabývá také projekt Týden vzdělávání dospělých. Na mnoha místech v okrese Rychnov nad Kněžnou je právě tento týden možnost vybírat z bohatého programu a získávat potřebné informace. Dny otevřených dveří vzdělávacích institucí, besedy, přednášky, semináře, počítačové kurzy, výuka cizích jazyků, ukázky nových technik ve strojírenství, podnikové vzdělávání, poradenství ekonomického zaměření či seznámení se službami úřadu práce a mnohé další zajímavosti čekají na všechny, jichž se tato problematika jakýmkoli způsobem týká. Týden vzdělávání dospělých na Rychnovsku právě odstartoval. Dle úřadu práce jsou priority dneška – vědět, znát a umět se orientovat!